Digital vård sparar pengar för såväl patient som samhälle.

Snabba svar dygnet runt, provtagning och flera läkarkontakter till en patientavgift.

Det här är Min Doktor

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Våra läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, och har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan vi startade har våra specialistläkare hanterat över 500 000 patientärenden.

Hur och varför? 

Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer
Patienter med besvär som lämpar sig för digital vård väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till läkare dygnet runt, utan att boka tid, ta ledigt från jobbet, sitta i telefonköer och väntrum. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas och frigör tid och resurser för de patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök. Dessutom blir det en ekonomisk besparing för samhället.

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Nyköpings Vårdcentral som ingår i vårdvalet Sörmlands län, samt Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län.
Svensk läkarvård i framkant
Min Doktor grundades 2013 av en skånsk läkare som såg behovet av ett nytt sätt att arbeta och att digitalisering utgjorde en möjlighet att förbättra situationen för såväl patienter som vårdprofessionella. Tillsammans har erfarna läkare och ledande expertis inom utveckling och it-säkerhet byggt upp Min Doktor till att bli Sveriges ledande digitala vårdgivare.

Hos Min Doktor jobbar barnmorskor, fysioterapeuter och specialistläkare med svensk läkarlegitimation. De jobbar på fysiska vårdcentraler och sjukhus när de inte jobbar för Min Doktor. Eftersom de har naturligt varierande arbetstider behöver vi inte schemalägga deras arbete hos oss.
Min Doktor via sjukvårdsförsäkring
Min Doktor erbjuder försäkringsbolag tjänsten "Min Doktor Försäkring". Tjänsten riktar sig till bolag med sjukvårdsförsäkring i sitt produktprogram som vill erbjuda sina kunder god tillgänglighet och högsta möjliga servicenivå. Här kan vi även erbjuda fysioterapi.

Till skillnad från traditionella läkarbesök där försäkringsbolaget ersätter den fysiska vårdgivaren per timme eller per besök, debiterar Min Doktor en fast kostnad per avklarat ärende, där flera kontakter kan ingå. Idag samarbetar vi med fyra försäkringsbolag: EuroAccident, Länsförsäkringar, Skandia och TryggHansa.
Vårdprofessionella
Patienter som behöver provtagning eller röntgen får en remiss att skriva ut och ta med. Vi ersätter naturligtvis provtagningsstället för provtagning och analys. Idag samarbetar vi med ca 500 apotek och provtagningsenheter i landet och söker fler samarbeten.

Våra läkare följer Stramas riktlinjer och iakttar sedvanlig försiktighet vid all förskrivning. Har du som jobbar inom vården några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om hur läkarbesök över nätet går till. Du kan också läsa mer i detalj om vår verksamhet i dokumentet Fakta om Min Doktor.
Företagsfakta
MD INTERNATIONAL AB
Grundat 2013
Ägare Grundare, medarbetare, affärsänglar, institutionella investerare
VD Jonas Vig
Medicinskt ansvarig Specialistläkare Henrik Kangro
Styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård
Organisationsnummer 556934-0580
Kontakta oss 
info@mindoktor.se
Affärsutveckling & samarbete: Daniel Persson
Marknadschef: Jonas Bäckström
Presskontakt: Petronella Warg
Lediga tjänster: Charlotte Holmgren
Postadress: MD International AB, Box 430, 201 24 Malmö
E-hälsa utgör fantastiska möjligheter
Affärskonsulterna McKinsey visar i en rapport att en digitalisering av vården kan bidra till enorma besparingar, upp mot 180 miljarder per år från 2025. Ett minskat antal onödiga besök räknas som en av de största besparingarna, enligt McKinseys rapport, och bara “konsultation på distans” beräknas spara 20 miljarder per år från 2025.
Det finns ännu ingen nationell offentlig ersättningskategori för digitala vårdmöten, men det är tydligt att det är en tjänst som kan göra skillnad för samhällsekonomin, vårdköerna och inte minst för patienterna.