Träffa Min Doktor i Almedalen 2019


Du hittar oss i följande seminarier och paneldebatter:

Policy Lab - speed dating (inbjudan krävs)
Arrangör: Leading Healthcare

Dag: Måndag 1 juli
Tid: 12.30 - 15.00
Plats: Residenset, Strandgatan 1

Medverkande: Maja Fjaestad - statssekreterare hos Socialminister Lena Hallengren, Acko Ankarberg Johansson, (KD) - riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet, Jenni Nordborg - regeringens Life Science kontor och chef avd Hälsa, Vinnova, Katarina Johansson - cancerprofil med Illis quorum meruere labores i guld av åttonde graden för betydelsefulla insatser för cancervården, Sara Riggare - spetspatient och doktorand vid Karolinska Institutet, Anna Eriksson - generaldirektör, DIGG, Björn Zoëga - sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Ann-Marie Wennberg - sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Graf - vd, TioHundra, Niklas Hedberg - chefsfarmaceut, TLV och ordförande EuNeHTA, Daniel Persson - Innovationschef Min Doktor

-------------------------------------

Leder den svenska ängsligheten till att vi missar nyttan med digitaliseringen?
Arrangör: CGI
Spännande idéer, ny teknik och ett nytt patientperspektiv kan lägga grunden till den sjukvård som behövs för att hantera de stora utmaningar samhället står inför. Men medan politiker och innovatörer målar upp kulörta framtidsvisioner hålls den konkreta utvecklingen tillbaka av oviljan att fatta obekväma beslut.

Dag: Måndag 1 juli
Tid: 13.45 – 14.45
Plats: CGI hus vid Österport

Medverkande: Anders Ekholm - Researcher, Institutet för framtidsstudier, Hanna Svensson - Spetspatient, Rikard Johansson - Kvalitets-/etikrådgivare, Vårdföretagarna, Carina Nordqvist Falk - Verksamhetschef, Min Doktor.
Moderator: Henrik Ahlén

-------------------------------------

Digitala vårdmöten för barn - utmaningar och möjligheter
Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen

Seminariet kommer att belysa de unika utmaningar som digitala vårdmöten med barn innebär, men även lyfta fram möjligheter med ny teknologi. Vi kommer bland annat att diskutera frågor kring bedömning av små barn utan fysiska möten, integritetsfrågor i möten med äldre barn och patientsäkerhetsperspektiv. Vi vill även lyfta fram möjligheterna med digitala vårdmöten för våra barn och unga med kroniska sjukdomar. Vår utgångspunkt för diskussionen är barnperspektivet och FNs barnkonvention, som förväntas bli svensk lag år 2020.

Dag: Måndag 1 juli
Tid: 15:20 - 16:10
Plats: Slottsterrassen 6, Läkartidningens Tält

Medverkande: Niklas Segerdahl - Svenska Barnläkarföreningen, Lovisa Sjögren - Barnläkare, Region Halland, Nasim Farrokhnia - Läkare, e-Hälsoläkarföreningen, Tobias Perdahl - Läkare, Doktor24, Ulrika Jörgensen - Riksdagsledamot, Moderaterna, Marie Löf - Professor e-hälsa / Senior Forskare, Linköpings Universitet / Karolinska Institutet, Henrik Kangro - CMO Min Doktor.
Moderator: Per Brolin - Svenska Barnläkarföreningen

-------------------------------------

Hur kan digital vård minska den psykiska ohälsan?
Arrangör: Min Doktor
Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Digital vård ger nya möjligheter - att kombinera skriftlig kommunikation med videosamtal och övningar att göra hemma både underlättar för patienten och ökar tillgängligheten. Hur kan vi förbättra förutsättningarna att hjälpa fler människor i en tid då den psykiska ohälsan beräknas kosta samhället miljardbelopp varje år?

Dag: Tisdag 2 juli
Tid: 11.00 – 13.00 (olika samtal)
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

11.00 – Petronella Warg, Kommunikationschef Min Doktor hälsar välkommen
11.05 – Olof Johansson berättar kort om hur ett digitalt vårdbesök på Min Doktor går till, vem som söker hjälp och vilken typ av besvär som behandlas. Olof Johansson är psykolog och jobbar med verksamhetsutveckling av Min Doktors tjänster för psykisk ohälsa. Olof forskar på “Digital behandling och återfallsprevention vid depression” och har tidigare arbetat med behandlingsstudier på klinik för Region Skåne.
11.25 – Modererad diskussion - Hur samverkar vi bättre för patienternas bästa?
Medverkande: Daniel Forslund (L) - biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm, ordförande Beredningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Emma Spak - samordnare för nära vård vid SKL, Mätta Ivarsson (MP) - gruppledare, samt Henrik Kangro - CMO Min Doktor och Olof Johansson - psykolog, Min Doktor.
Moderator: Johannes Hylander, New Republic
12.20 – Debatt - Ungas psykiska ohälsa ökar stadigt, hur bryter vi trenden?
Medverkande: Romina Pourmokhtari - förste vice ordförande LUF, Lucas Henriksson - förbundssekreterare och kanslichef Grön Ungdom, Helena Nanne - 1.e vice förbundsordförande MUF, Warda Fatih - Centerstudenters förbundsstyrelse, ordförande sjukhusstyrelsen Landskrona.
Moderator: Erik Torstensson, New Republic


Varannan sjukskrivning orsakas av psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?
Arrangör: Skandia
Mer än varannan sjukskrivning beror nu på någon form av psykisk ohälsa, det motsvarar nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder. Psykisk ohälsa kommer sannolikt att fortsätta öka, eftersom studier visar att nya sjukdomsfall blir långvariga. Risken är att individer fastnar i en ond spiral, där psykisk ohälsa och sjukskrivningar går hand i hand. För att psykisk ohälsa ska förbättras gäller det att alla aktörer i samhället spelar en aktiv roll.

Dag: Tisdag 2 juli
Tid: 14.45 – 15.30
Plats: Skandias trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

Medverkande: Kristina Hagström - Hälsostrateg, Skandia, Stefan Andersson - VD, Tidigare vd för Sophia-hemmet Rehab Center, Aleksandar Djordjevic - Psykolog, Sophiahemmet Rehab Center, Gilbert Tribo - Regionråd Region Skåne, Liberalerna, Daniel Persson - Innovationschef, Min Doktor.
Moderator: Mattias Munter, Skandia.

-------------------------------------

Friskt vågat, sjukt svårt - digitalisering av vården
Arrangör: Entreprenörskapsforum
Faktum är att det svenska vårdsystemet inte är långsiktigt hållbart – om ingenting förändras kommer det försämras allt mer för att till slut bryta samman inom överskådlig framtid. Mot denna bakgrund samlas en rad experter för att diskutera digitaliseringen i vården utifrån två olika men närliggande perspektiv. För att ta vara på digitaliseringen kommer det att krävas organisatoriska förändringar i vården, men hur ska de se ut? Hur ska den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna bättre kunna dra nytta av varandra i framtiden?

Dag: Tisdag 2 juli 2019
Tid: 15.00 - 16.00

Medverkande: Per Mosseby - ordförande, Doktor.se, fd digitaliseringschef SKL, Patrik Sundström - programansvarig för e-hälsa, SKL, Joakim Wernberg - forskningsledare, Entreprenörskapsforum, Marina Tuutma - ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen, Jonas Vig - vd, Min Doktor

-------------------------------------

Hur kan artificiell intelligens och ny teknik bidra till att förbättra mental hälsa?
Arrangör: Accenture
Vi bjuder in till dialog kring nuläget och om hur AI kan användas för att vända den nedåtgående trenden för mental hälsa. Humainity Challenge är ett sätt att adressera samhällsproblemet, mer om detta kommer att diskuteras under seminariet. Välkommen att stanna kvar efter seminariet!

Dag: Onsdag 3 juli
Tid: 08.15 – 09.30
Plats: Vinäger, Hästgatan 4

Medverkande: Jan Gulliksen - Professor in Human Computer Interaction, KTH, Annie Lindmark - Programledare, Vinnova, Ann-Katrin Tottie - Framtidsanalytiker, ICA, Susanna Dillenbeck - AI & Robotics Strategist, Accenture, Daniel Persson - Innovationschef, Min Doktor

-------------------------------------

A resilient Sweden in the era of AI
Arrangör: AI Innovation of Sweden
AI allows us to achieve more with less in health, education, and infrastructure. What needs to happen to have a resilient Sweden in the future?

Dag: Onsdag 3 juli
Tid: 08.30 – 12.00
Plats: Volters gränd 8

Medverkande: Fredrik Blix - Head of Information Security and Governance Services, Cybercom / Stockholm University, Joel Hellmark - CEO & Founder, Sana Labs, Anders Arpteg - PhD AI, Peltarion, Sigbritt Karlsson - President, KTH, Louise Callenberg - Head of Digital, SKL, Fredrik Heintz - Professor, WASP / LiU, Anna Starbrink - Hälso- och sjukvårdsregionråd, Stockholm Läns Landsting, Christian Landgren - CEO, iTeam, Jonas Vig - vd Min Doktor.
Moderator: Aurore Belfrage

-------------------------------------

Vilka ersättningssystem främjar tillgänglig vård?
Arrangör: Min Doktor
Diskussionen om hur den svenska vården ska organiseras är inne i en mycket intensiv fas. Möjliga vägar framåt är att skapa bättre samverkan på regional och nationell nivå och att hitta smidigare sätt att integrera digitala vårdgivare i den totala vårdkedjan. Frågan är bara – hur ska det gå till, och vad tycker egentligen patienterna själva?

Dag: Onsdag 3 juli
Tid: 11.00 – 13.00
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

11.00 – Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande för Min Doktor, hälsar välkomna.
11.05 – Vad tycker patienterna om digital vård? Petronella Warg, Kommunikationschef presenterar.

11.20 – Panelsamtal: Hur skapar vi ett bättre styr- och ersättningssystem för digital vård?
Medverkande: Johan Hultberg (M) - Riksdagsledamot och ordinarie ledamot i socialutskottet, Gilbert Tribo (L) - Regionråd i Skåne, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Jenni Nordborg - nationell samordnare och ansvarig för Regeringskansliets life science-kontor, Björn Ekman - forskare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet.
Moderator: Daniel Persson - Innovationschef Min Doktor

12.00Vilka studier finns på området? Vilken typ av data behövs för att räkna ut vad digital vård bidrar till och får kosta? Björn Ekman, forskare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet, berättar.

12.15 – Fortsatt panelsamtal: Hur skapar vi ett bättre styr- och ersättningssystem för digital vård?
Medverkande: Hanna Svensson - Spetspatient, Johan Hultberg (M) - Riksdagsledamot och ordinarie ledamot i socialutskottet, Gilbert Tribo (L) - Regionråd i Skåne, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Jenni Nordborg - nationell samordnare och ansvarig för Regeringskansliets life science-kontor, Björn Ekman - forskare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet.
Moderator: Daniel Persson - Innovationschef Min Doktor

-------------------------------------

Ekonomisk stress - nästa folksjukdom?
Arrangör: ICA Bank
820 000 svenskar har dåligt samvete varje månad över att de inte orkar ta tag i ekonomiska beslut. Vi vill fördjupa oss i detta och den växande problematiken kring ekonomisk stress, vad det kan bero på och vad vi som samhälle kan göra för att komma till rätta med det.

Dag: Onsdag 3 juli
Tid: 14.00 – 14.45
Plats: Hästgatan 12
Medverkande: Marie Halling - VD, ICA Banken, Henrik Kangro - Chefsläkare Min Doktor.
Moderator: Magnus Hjelmér - Vardagsekonom, ICA Banken

-------------------------------------

Hur kan vi maximera vårdens resurser med hjälp av dagens e-hälsolösningar?
Arrangör: ADDI Medical
Vi ser nog alla de potentiella fördelarna med AI, där vi i framtiden med hjälp av AI och machine learning snabbare kan hitta trender, mönster, diverse normavvikelser och då med hjälp av AI kan få snabbare och effektivare beslutsstöd. Men hur lång tid kommer det att dröja innan framtidens e-Hälsa finns tillgänglig? Vem är ansvarig för att det sker? Kan någon hållas ansvarig för dess implementation? Varför går det så långsamt när nyttan är så uppenbar? Detta och mycket annat kommer att diskuteras i vår panel.

Dag: Torsdag 4 juli
Tid: 08.30 – 10.00
Plats: Södra Kyrkogatan 11
Medverkande: Jesper Olsson - Tamro, Mia Tillgren Moreau - AbbVie, Carolina Wallenius - Cerner, Lars Lindsköld - SWElife, Mathias Ekman - Microsoft, Victoria Bolin - Capio, Daniel Persson - Min Doktor.