Vaccin

Träffa läkare online

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Vaccin ger både ett skydd mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador men även mot smittsamma sjukdomar. Det finns ett allmänt vaccinationsprogram för barn i Sverige. Du kan också behöva vaccinera dig om du ska resa till andra länder.

Vaccinet du får består av en liten dos av det virus eller delar av de bakterier som orsakar sjukdomen. De kan vara levande men kraftigt försvagade eller avdödade. När viruspartiklarna eller bakterierna sprutas in i kroppen bildas antikroppar och därigenom skapas ett skydd mot sjukdomen.

Vissa vaccin ger inte ett hundraprocentigt skydd, om du till exempel tar influensavaccin kan du få influensa ändå men i en lindrigare variant.

Det vanligaste är att vaccin injiceras med spruta men vissa vaccin tas i tablettform. Det går även att vaccinera sig i tablettform mot vissa allergier, som till exempel gräspollenallergi. Vissa vaccin, som koleravaccin, blandas med vatten och dricks.

Det allmänna vaccinationsprogrammet

Vaccinering av barn sker på BVC (Barnavårdscentraler) och genom skolhälsovård enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Barn och ungdomar vaccineras vid sju tillfällen från tre års ålder upp till 16 år mot följande sjukdomar:

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ B
 • Mässling
 • Rubella – röda hund
 • Pneumokocker
 • Påssjuka
 • HPV – för flickor

För vissa vaccin, till exempel vattkoppor, som inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, kan du som förälder få vaccinet utskrivet av läkare för att därefter ta vaccinet med hjälp av vårdpersonal på vårdcentral eller distriktssköterskemottagning.

Resevaccin

I andra länder kan det finnas sjukdomar som inte finns i Sverige och som man behöver vaccinera sig mot om man ska resa dit. Du kan till exempel behöva vaccinera dig mot malaria om du ska resa till vissa länder i Afrika och Asien. Olika former av hepatit kan också vara bra att vaccinera sig mot om ska resa till vissa länder. Resevaccin tas enklast genom olika privata vaccinationsmottagningar.

När kan Min Doktor hjälpa?

Du kan konsultera Min Doktor om du har frågor kring vaccin. Vi ser till att du får rätt hjälp.

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.