Medical Quality Assurance officer/Medicinsk Kvalitetssamordnare

Malmö, Sweden

Vill du precis som vi göra vården mer tillgänglig och effektiv för patienter såväl som vårdpersonal? Min Doktor erbjuder patienter med behov av primärvård en snabb och enkel kontakt med vårdpersonal oavsett var de befinner sig. Vi söker nu en Medicinsk Kvalitetssamordnare till vår Kvalitets avdelning för att tillsammans med oss fortsätta utveckla vårt kvalitetsledningssystem.

Min Doktors kvalitetsavdelning ansvarar för att Min Doktor uppfyller de krav som ställs på en registrerad vårdgivare enligt gällande lagar och författningar. Det innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem med för oss tillämpliga riktlinjer och rutiner, att vi arbetar systematiskt med att hantera avvikelser och klagomål, riskanalyser, egenkontroller och fortlöpande förbättringsarbeten. Förutom att uppfylla de lagmässiga kraven har vi som vision och målsättning att vår digitala vård ska erbjuda en ännu högre kvalitet än den fysiska vården.

Vad ska du göra?

Som medlem i teamet kommer du att delta i en mängd olika aktiviteter för att Min Doktor ska leverera god vård med hög kvalitet. Då vi fortfarande som digital vårdgivare bryter ny mark består kvalitetsarbetet av att skapa och implementera nya rutiner och guidelines för digital behandling. Vi driver också ett kvalitetsarbete med att följa applicerbara kvalitetsindikatorer och engagerar oss i att ta fram nya indikatorer som speglar den digitala vården. I ditt uppdrag kommer du att:

  • Tillsammans med medicinsk rådgivare och andra professioner fortlöpande skapa och implementera riktlinjer och rutiner i Min Doktors kvalitetsledningssystem.
  • Kontinuerligt utvärdera kvaliteten på tjänsten och vården Min Doktor tillhandahåller och hitta förbättringsområden. Att analysera statistiska data är en central del av detta.
  • Ha ett stort engagemang att hantera, utreda och dokumentera avvikelser och klagomål. Detta är en central del i ditt arbete för minska risker och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Sammanställa och tolka lagstiftningen för att säkerställa att Min Doktors verksamhet överensstämmer med författningar och regelverk.

Vem är du?

  • Du har en relevant vårdutbildning i botten samt gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. Du ska ha arbetat med avvikelser, klagomål och synpunkter samt övergripande kvalitetsarbete.
  • Som person är du analytisk och noggrann. Du ska ha sinne för detaljer och samtidigt kunna se helhet och större perspektiv.
  • Du kommer att arbeta i nära samarbete med personer från olika delar av företaget, t.ex. supportpersonal, programutvecklare, läkare och du har god kommunikationsförmåga och kan enkelt anpassa sig till nya situationer och gruppkonstellationer.
  • Du ser positivt på den utmaning det innebär att hitta sätt att tolka regler och regler som ännu inte är anpassade till digital hälso- och sjukvård.

Bra att veta

Min Doktors kvalitetsarbete inom svensk sjukvård skrivs och kommuniceras på svenska. På Min Doktors huvudkontor är engelska det officiella språket i tal och skrift.

Så här söker du!

Skicka in ansökan med bifogat CV och personligt brev. Märk din ansökan med ”Medical QA Officer Delivery”. Har du frågor om tjänsten så kontaktar du Head of QA & Teamleader HC Delivery, Helena Östman via mail, helena.ostman@mindoktor.se

Employment
Full-time
Manager
Helena Östman
Apply

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.