Av: Min Doktor, 2020-03-24

Hjälp av psykolog för barn som mår dåligt

Oro, rädsla, fobier och sömnproblem är bara några exempel på besvär som kan påverka hur ditt barn mår. Om ditt barn mår dåligt kan det vara svårt för dig som förälder att veta hur du bäst hjälper ditt barn. Hos oss kan du och ditt barn (upp till 12 år) träffa psykolog tillsammans. Min Doktors psykolog Olof Johansson förklarar hur det går till.

– Det första steget är att du som förälder får besvara några frågor digitalt inför kontakten med psykologen. Efter det har du och psykologen ett första samtal där ni pratar om barnets specifika besvär och kommer överens om en behandlingsplan. Ni bestämmer också tillsammans hur kontakten ska se ut framöver, vad den ska fokusera på och om barnet ska vara med på psykologsamtalen eller inte, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Hjälp att hitta strategier

Kommunikationen med psykologen sker främst via chatt, men ibland även via videosamtal eller över telefon. Psykologen kan hjälpa till med att avgöra hur allvarligt ditt barns besvär är, men också med att visa olika strategier för att hantera barnets svårigheter och hjälpa er att tillsammans hitta en väg framåt.

– Om det behövs återkommande kontakt med psykologen så är det vanligt att förälder och barn tillsammans arbetar med strategier och förändringar. När ni har kontakt med psykologen igen så pratar ni igenom vad ni gjort och hur det har fungerat.

Viktigt med behandling i tid

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och att må dåligt i ung ålder ökar risken för besvär senare i livet. För barn som mår dåligt är det ofta väldigt hjälpsamt att få behandling tidigt. Hos Min Doktor kan du få svar från legitimerade psykologer snabbt, ofta redan samma dag.

– Att gå med psykiska besvär under en längre tid kan göra att barnets mående påverkas onödigt mycket. Det kan exempelvis påverka skolsituationen vilket i sin tur kan skapa ännu fler problem eller svårigheter i barnets liv, något som hade kunnat undvikas med behandling, säger Olof.

Dela artikeln: