2020 kan bli rekordår för fästingar - vaccinera dig redan nu mot TBE

2020-03-03

Den milda vintern pekar på att det kommer bli ett rekordår för fästingarna, som är aktiva vid temperaturer över fem plusgrader.

Fler än vanligt har sannolikt överlevt vintern och ett fall av den fästingburna virussjukdomen TBE har i januari 2020 rapporterats in till Folkhälsomyndigheten, vilket indikerar att fästingarna har vaknat upp ovanligt tidigt från sin dvala. Därför kan det vara en god idé att redan nu vaccinera sig mot TBE på någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

– Det finns ingen botande behandling för TBE och sjukdomen kan leda till allvarliga tillstånd som till exempel hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Det bästa sättet att skydda sig är genom vaccination säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

TBE förekommer främst i södra och mellersta Sverige, framför allt i Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren, men smittan sprider sig och är numera vanligare på flera håll i södra Sverige. Även utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i Baltikum, Ryssland och på Åland. De flesta som smittas får influensaliknande symptom med feber, muskelvärk och huvudvärk och blir helt återställda inom några dagar, men för en tredjedel av de smittade sprids viruset vidare till hjärnan.

– Minnesstörningar, förlamning och balansstörningar är några av symptomen för hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Besvären kan vara bestående och i värsta fall kan TBE till och med vara dödligt, men det är ovanligt säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE måste vaccinet ges i tre doser med ett antal månader mellan varje dos. Det ger ett gott skydd under de tre första åren. Efter tre år ges en fjärde dos och för att upprätthålla skyddet rekommenderas att man sen vaccinerar sig vart femte år. För personer över 50 år rekommenderas en extra dos två månader efter dos 2. Med hjälp av Min Doktors digitala vaccinationskort kan du som patient enkelt hålla reda på vilka doser du redan tagit och när det är dags att fylla på med nästa.

– Det är bra att starta vaccinationen redan nu för att hinna bygga upp ett skydd inför TBE-säsongen, men huvudsaken är att man börjar någon gång. Hinner du inte ta alla doser i år hinner du göra det till nästkommande säsong säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Du kan vaccinera dig redan nu mot TBE på någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar. Vaccinationen kräver ingen tidsbokning.

Fakta:

TBE (Tick Borne Encephalitis)

2019 rapporterades 359 fall av TBE in till Folkhälsomyndigheten, varav 353 fall rapporterats som smittade i Sverige. I januari 2020 har ett fall redan rapporterats in, i Västmanland.

TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras via ett bett, därför kan du smittas av TBE även om du fort tar bort fästingen.

Det går inte att bota TBE, utan kroppen måste själv läka ut infektionen. I de fall där TBE leder till hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation är det vanligt att man behöver sjukhusvård.

Efter att ha fått TBE blir du immun för resten av livet.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.