Allt fler läkare söker sig till Min Doktor

2016-10-07

Läkarbrist och långa kötider har gjort att efterfrågan på vård över nätet har ökat. Min Doktor samarbetar bland annat med Region Halland och Wetterhälsan i Jönköpings län, vilket har bidragit till en ökning av patienter. Sedan en tid tillbaka erbjuder Min Doktor även vård till barn över två år och precis som på en vanlig vårdcentral är besök för barn kostnadsfria.

– Den ökade tillströmningen av patienter gör att vi behöver fler läkare. När det plötsligt finns fler att rekrytera är vi inte sena att dra nytta av det. Vi är i stark tillväxt och lär behöva rekrytera fler framöver, gärna flerspråkiga, säger Min Doktors VD Charlotta Tönsgård.

För mer information kontakta:

Charlotta Tönsgård, vd, 072-508 18 08

Petronella Warg, presskontakt, 073-342 49 23

Min Doktor är en vårdcentral på nätet. Hos Min Doktor jobbar läkare som har svensk läkarlegitimation och lång erfarenhet inom sina områden. Företaget är en registrerad vårdgivare som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Tjänsten är utvecklad av erfarna läkare tillsammans med världsledande kompetens inom digital teknik och säkerhet. Företaget grundades 2013 av en skånsk läkare och är helt privatägt. Hittills har över 20 000 patienter fått hjälp av Min Doktor.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.