Antikroppstester tillgängliga för allmänheten i Barkarby, Skåne och Västerbotten

2020-06-05

Med start i dag erbjuder Min Doktor antikroppstester för covid-19 till privatpersoner. Testet, som kan påvisa tidigare genomgången infektion, genomförs med ett stick i fingret av utbildad vårdpersonal som tio minuter senare hjälper till att tolka testresultatet. Min Doktor är en digital vårdcentral med fysiska mottagningar på 22 platser runtom i landet – först ut att erbjuda antikroppstester är mottagningarna i Barkarby, Helsingborg, Malmö och Umeå.

– Antikroppstester kan visa hur stor andel av en befolkning som har haft covid-19, det ger samhället viktiga kunskaper om hur pandemin utvecklas regionalt, nationellt och i olika åldersgrupper. I kombination med korrekt rådgivning kan testning även bidra till trygghet på individnivå, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Antikroppstester för covid-19 har tidigare främst riktat sig till särskilt prioriterade grupper, men till följd av snabbt växande testkapacitet kan nu även allmänheten erbjudas möjligheten. Min Doktor använder ett test som har validerats av en forskargrupp vid Uppsala universitet.

Är testet är positivt har antikroppar mot covid-19 identifierats, vilket betyder att individen troligen har varit infekterad av det nya coronaviruset. Antikroppar mot covid-19 ger enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt. Är testet negativt betyder det att inga antikroppar har kunnat påvisas vilket kan bero på tex att man inte har varit sjuk i covid-19 eller att man har haft en lindrig infektion, kan ha gått för kort tid från insjuknande och provtagning, detsamma gäller för alla idag tillgängliga antikroppstester.

Provtagningen sker genom ett enkelt stick i fingret. En droppe blod placeras på en teststicka som visar resultatet efter cirka tio minuter. Utbildad vårdpersonal på plats tar provet och hjälper till med tolkning av testresultatet.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis om hygien och social distansering, gäller tills vidare även för den som har påvisad förekomst av antikroppar. Det är viktigt att alla som gör testet är medvetna om det, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Antikroppstester för covid-19 kommer under sommaren att erbjudas på flertalet av Min Doktors 22 mottagningar över hela landet, med start fredag 5 juni på Min Doktor på ICA Maxi Toftanäs och Shoppingcentret Emporia i Malmö, på ICA Maxi Barkarby, på ICA Maxi Berga och ICA Maxi Råå i Helsingborg, samt intill ICA Maxi Strömpilen i Umeå. Den som vill testa sig behöver inledningsvis inte boka tid, klinikerna har drop-in med kölappar. Testet kostar 380 kr. Företagslösningar finns.

För att få testa sig ska man ha varit utan symptom såsom hosta, halsont eller feber de senaste elva dagarna. Detta är viktigt dels för att minimera smittorisken vid våra mottagningar, dels för att antikroppar ska hinna utvecklas. Antikroppstestet ger inte svar på om man vid testtillfället har covid-19.

Min Doktor lämnar alla testresultat till Folkhälsomyndigheten i anonymiserad form, på så vis bidrar vi tillsammans till att öka det nationella kunskapsläget om smittspridning och immunitetsläge.
Läs mer på https://www.mindoktor.se/covid-19/antikroppstest/

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.