Björn Ekmans studie - ekonomisk utvärdering av digital vårdmodell

2017-05-10

Du kan ladda ner rapporten genom att klicka här

Min Doktors modell baseras på att läkare och patient främst kommunicerar skriftligt och asynkront (inte samtidigt) vilket gör det möjligt att både “vänta och se” om patienten blir bättre utan behandling och att följa upp hur patienten mår under eller efter eventuell behandling. Ett patientärende hos Min Doktor inkluderar även kostnader för både provtagning/röntgen och flera kontakter mellan läkare och patient. Allt i en och samma patientavgift och en och samma ersättning från samhället.

Digitalisering av vården behövs för att samhället ska kunna möta en åldrande befolkning och ökande vårdbehov med bibehållen kvalitet och förbättrade arbetssätt. Nya verktyg, uppkopplade sensorer och mätinstrument som skickar information mellan patient och vårdpersonal är på väg att förändra arbetsmetoderna i vården radikalt.

Digitala läkarbesök enligt Min Doktors modell är en liten bit av pusslet,** som bidrar med ökad tillgång till vård och samtidigt både sparar in på läkaren som resurs och på de skattemedel som bekostar vård i Sverige idag.** Syftet är att besök som annars skulle ske i den fysiska lokalen istället sker genom det digitala mötet.

texten är redigerad

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.