Det är fel på ersättningssystemet, Kungsbacka

2018-01-03

Det är fel på ersättningssystemet, inte vården du får digitalt. Tvärtom så är digitala vårdbesök anpassade till precis den läkarbedömning och behandling som är lämplig och adekvat, menar Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig läkare för Min Doktor, i repliken till ett debattinlägg från Kungsbacka Vårdcentral.

Varför vänder sig listade patienter till andra vårdgivare? Den frågan bör man ställa sig. Enligt en av Min Doktor beställd SIFO-enkät som genomfördes i oktober 2017 uppgav 70 % av Västra Götalands invånare att de känner oro över att det tar lång tid att få träffa läkare när de behöver det. 19 % uppger att de har besökt akuten någon eller några gånger de senaste tre åren för en åkomma som borde hanteras av vårdcentralen. Detta medför både onödigt höga kostnader och risk för undanträngning av de patienter som verkligen behöver akutvården.

Sverige står inför en befolkningsökning med vårdbehov som är omöjliga att möta om vi inte nyttjar teknikens möjligheter och kostnadseffektivitet. Köerna är långa redan idag och vi blir både äldre och fler, samtidigt som en allt mindre andel av befolkningen bidrar ekonomiskt till välfärden. Digital vård, sk nätläkare, ökar tillgången till läkarvård och kostar en tredjedel av vad fysisk vård kostar. För 10 miljoner kr får Sverige ut 15 500 digitala besök men bara 6000 fysiska. Samtidigt innebär den digitala kontakten också en indirekt samhällsbesparing på lika mycket pengar, när patienter inte behöver ta ledigt från jobbet, transportera sig eller sitta i telefonköer och väntrum.

Genom att patienter med besvär som lämpar sig för digital vård flyttas från vårdcentralen, så kortas köerna i flera led, även till akuten, och frigör därmed resurser för de mest sjuka.

Vårdcentraler får idag en listningsersättning för sina patienter oavsett om de kommer eller inte. När patienten väljer att nyttja det fria vårdvalet och går till en annan vårdgivare (fysisk eller digital) så ersätts den vårdgivaren i sin tur av den vårdcentral där patienten är listad. Det är alltså inte en straffavgift utan en ersättning för att någon annan ger patienten vård. Det låter logiskt, men att det är ett ohållbart system har vi påtalat länge - vårdcentralerna behöver en ekonomi som tillåter dem att finnas där för alla, för dem som behöver kontinuitet i vården, för unga med psykisk ohälsa, för multisjuka och äldre.

Vi driver på för att SKL ska hitta en bättre lösning så att inte vårdcentralerna känner att de behöver motarbeta fördelarna med digital vård av rent ekonomiska skäl, men så länge vårdcentralerna inte löser sitt uppdrag så kommer individer alltid söka vård hos någon annan, och då är det rimligt att de som fått ersättningen också står för kostnaden. Om det ska vara hela, delar eller annan summa är något som respektive landsting i samråd med SKL tar ställning till och är ett beslut alla aktörer får rätta sig efter.

Läkarbristen som det pratats om de senaste 10 åren ser inte ut att lösas, utan vi behöver inse att vi måste jobba smartare och mer tillsammans i olika former för att formera en primärvård som är en första linje för de som vill ha hög tillgänglighet, men även trygghet och kontinuitet för de som behöver. Digital vård skapar alltså möjlighet för vårdenheterna att faktiskt just ta hand om dom som behöver den vård som efterlyses av debattförfattarna. De som måste ha fysiska kontakten, kroniskt sjuka, hamnar just nu mellan stolarna på grund av det kraftiga vårdbehov som finns.

Vår skriftliga modell hjälper läkarna att helt kostnadsfritt för patient och samhälle hänvisa patienterna till rätt nivå av vård, många sökande med enklare besvär behöver faktiskt inte ett läkarbesök utan klarar sig med rådgivning/egenvård medan andra hänvisas till ett fortsatt digitalt läkarbesök eller en fysisk undersökning. Uppemot 20% av alla inkommande ärenden hänvisas bort från oss helt kostnadsfritt. Skillnaden i digital vård är att bristen på läkaren inte är den avgörande faktorn i dessa beslut!

Vi tror inte att remisskrav, höjda patientavgifter och begränsade möjligheter att nå fram till läkare är lösningen för sjukvårdsekonomin och inte heller det bästa för patienterna. Tvärtom tror vi mer på att läkaren är rätt kompetens att möta tidigt och med hjälp av digital teknik och ansvarsfullt resursutnyttjande är detta möjligt att göra utan belastning för ekonomi, läkartid eller bekostnad på de mest sjuka.

Vi behöver och vill ha samarbete. Min Doktor och digital vård är en viktig del i att förbättra sjukvården för alla - patienten, samhället och läkaren. Våra 100 läkare jobbar extra hos oss och på fysiska vårdcentraler och sjukhus till vardags, därför kan patienten känna sig lika trygg som hos vilken annan vårdcentral som helst. Med hjälp av teknik har vi dessutom byggt bort många av de risker för felbehandling som sker i den vanliga vården.

Självklart ska alla patienter ha tillgång till god vård i olika slags möten och även kontinuitet när det behövs och för att Sverige ska kunna leverera det måste vi samarbeta i smartare vårdprocesser utifrån patientens bästa, inte utifrån den gamla strukturens bästa.

Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig läkare Min Doktor

Daniel Persson, affärsområdeschef Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.