Digitala vårdmöten ger bättre kvalitetsarbete - träffa Min Doktor i monter B04:31 på Kvalitetsmässan 12-14 november

2019-11-07

Min Doktor har sex års erfarenhet av digitala vårdmöten. Grunden till Sveriges första digitala vårdgivare lades redan 2013 av läkare med it-kunskaper, som byggde en tjänst för att effektivisera vårdprocessen. Det skriftliga anamnesupptaget, strukturerad datainsamling, fungerar som triage och förbereder behandlaren på konsultationen. Dessutom underlättas kvalitetsarbetet - den digitala informationen ger helt andra förutsättningar för statistik, analys, beslutsstöd och åtgärder. De kan alltså använda teknik för att minimera de vanligaste orsakerna till fördröjda och felaktiga diagnoser.

Under uppemot en miljon patientmöten har såväl behandlare som patienter löpande bidragit till att förbättra tjänsten och utveckla kvalitetsarbetet. Bland annat har de bidragit till införandet av belutsstöd som påminnelser om labsvar och remisser, med aktivt kvalitetsarbete i den kollegiala granskningen, till avvikelsehantering och minskad antibiotikaförskrivning.

Välkommen till Min Doktors monter B04:31 på Kvalitetsmässan, och träffa representanter från kvalitetsavdelningen.

Du kan också höra Min Doktors Chief Medical Officer Henrik Kangro prata i ämnet
“Digitala vårdtjänster för en smartare välfärd” tisdag den 12 november kl 13.20-14.20 på scen H2 samt

Min Doktors verksamhetschef Carina Nordqvist-Falk som håller ett litet föredrag på Vård & Omsorgsscenen, torsdag den 14 november kl 12.15, om hur digitalisering kan bidra till förbättrad patientsäkerhet “Digitala vårdmöten ger bättre kvalitetsarbete”. Du kan också läsa mer om vårt kvalitetsarbete i den här kvartalsrapporten.

Träffa Min Doktor i monter B04:31 på Kvalitetsmässan 12-14 november

Träffa Min Doktor i monter B04:31 följande tider:

Tisdag 12/11 - 09.00-18.00
Onsdag 13/11 - 09.00-17.00
Torsdag 14/11 - 09.00-16.00

Välkommen!

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.