Digitala vårdmöten kan ge bättre kvinnohälsa

2020-03-06

Hälsa – och ohälsa – som rör just kvinnor har i alla tider varit ett försummat område. Studier visar att kvinnor har sämre tillgång till vård än män, och kvinnliga hälsoproblem tenderar att bli eftersatta både av patienten själv och inom den traditionella vården. Genom digitala vårdmöten har kvinnorna hittat en möjlighet att söka vård på villkor som passar dem, och statistiken hos alla digitala vårdgivare visar att fler kvinnor än män söker vård digitalt, något som skapar stora möjligheter för digital vård att bidra till ökad kvinnohälsa.

I dagsläget finns det skillnader mellan kvinnor och mäns tillgång till vård i allt från längre väntetider och mindre omfattande insatser för kvinnor, vilket framgår i SKRs rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård från 2019, och många kvinnorelaterade hälsobesvär prioriteras ofta ner både av patienten och av den traditionella vården.

– Dessvärre tenderar kvinnliga hälsoproblem att bli eftersatta inom vården. Ofta handlar det om underlivsbesvär som inte är av det mest akuta slaget, men som fortfarande kräver vård och behandling, som hamnar längre ner i vårdkön. När jag jobbar i den fysiska vården upplever jag också att många kvinnor prioriterar ner sina egna besvär och väntar in i det sista med att söka vård. Konsekvensen blir då en sämre hälsa, vilket vi nu ser att vi kan bidra till att avhjälpa säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Statistiken visar alltså att fler kvinnor än män söker vård digitalt. Den digitala vården, enligt Min Doktors modell, ger stora möjligheter till att kunna erbjuda kvinnor en enkel väg för att prioritera sin egen hälsa.

– Det kan finnas flera olika anledningar som gör att tröskeln för att söka fysisk vård känns hög för många kvinnor. Kanske är det livspusslet som gör det svårt att få till ett bokat läkarbesök, eller det faktum att en hel del kvinnorelaterade hälsobesvär fortfarande upplevs som lite pinsamma. Att chatta med en läkare kan då kännas enklare säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Hos Min Doktor har kvinnohälsa varit i fokus ända sedan företagets grundare Magnus Nyhlén fick idén till digitala vårdmöten just för att kvinnor med urinvägsinfektioner inte skulle behöva komma till vårdcentralen för att få vård. Idag snart 7 år senare hanterar vi allt från PMS och klimakteriebesvär till preventivmedelsförskrivning, könssjukdomar och graviditetsbesvär. Utöver de rent gynekologiska ärendena hanterar Min Doktor även andra besvär och sjukdomar som i högre grad drabbar kvinnor, som till exempel problem med sköldkörteln och psykisk ohälsa.

– En stor fördel är att du kan få hjälp av flera olika behandlare. I Min Doktor finns specialistläkare i fler än 20 olika områden, exempelvis gynekologer, allmänläkare och hudläkare, som samverkar och hjälps åt. Detta i kombination med att vi även erbjuder barnmorskor, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor och dietister ger stora möjligheter till bra vård för patienten och i längden en förbättrad kvinnohälsa, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.