Förra årets vinnare Min Doktor presenterar på It i vården-dagen 2017

2017-10-27

Min Doktor på IT i vården-dagen 2017

Så kan både patient och samhälle dra större nytta av digital vård

Varför väljer patienten digital vård och vad krävs för att samhället ska dra största möjliga nytta av teknikens potential? Kom till IT i Vården-dagen på Munchenbryggeriet den 5 december där Min Doktor, förra årets vinnare av IT i vården-priset, presenterar resultaten av en SIFO-undersökning om svenskarnas inställning till digital vård, och lyfter vilka förändringar vi ser kommer krävas av det offentliga för att vården ska kunna möta framtidens behov.

Sjukvården befinner sig i ett förändringsskede där vi bara sett början. De närmaste åren gör spjutspetsteknik i form av artificiell intelligens, robotar och sakernas internet sitt intåg på sjukhusen, samtidigt som vi ser en allt mer avancerad hemsjukvård.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025, är regeringens mål. Tekniken är redo men hur framtiden ser ut rent realistiskt är en annan fråga. Det är en utmaning som kräver stora ekonomiska resurser, politisk kompromissvilja samt folkbildning. Var står vi idag och vilka möjligheter, risker och utmaningar kan vi se?

  • Kommer robotar att ta över sysslor från vårdpersonal på sjukhus?
  • Kan fler patienter behandlas hemifrån, via exempelvis länksamtal?
  • Kan AI och IoT i hemmen förbättra monitorering?
  • Är tjänstemännen redo och har de den kompetens och vilja som krävs för att hantera ny teknik?

På It i vården-dagen den 5 december 2017 diskuteras dessa frågor. Vi vänder och vrider på frågor om teknik och etik, ekonomi och filosofi. Ledande experter berättar om de senaste digitala lösningarna, hur branschen tar till sig produkter och tjänster samt om trenderna i nästa generations vård-it.

Anmäl dig här med koden ITIV30 för 30 % rabatt!

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.