Förskrivningsstatistik, antibiotika sept 2017

2017-09-12

Min Doktor verkar för ansvarsfull och korrekt antibiotikaförskrivning. Vi har STRAMAs rekommendationer och uppsatta mål som en mycket viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vi ligger absolut jämförbart med dom förväntade mål som är satta, och arbetar metodiskt för att bli ännu bättre. Vi har sedan starten diagnostik (provtagning, röntgen, klinisk fysiologi) i vår tjänst, med insikt att det är enda vägen till medicinsk kvalitet och säker vård.

För att bidra till ökad transparens och underlätta jämförelse i vår och andra vårdgivares strävan att hålla hög medicinsk kvalitet, publicerar vi från och med juni 2017 regelbundet förskrivningsstatistik utvald i samråd med STRAMA. 

UVI avser diagnoserna N300, N308, N309, selekterade i samråd med STRAMA. Drygt 6.000 av våra patienter har diagnostiserats med nämnda diagnoser i perioden september 2016 till och med augusti 2017. Av dessa har 97% behandlats med antibiotika någon gång under ärendets handläggningstid, vilken kan sträcka sig över längre tid och innefattar provtagning vid indikation. 95 % av dessa har behandlats med rekommenderade förstahandspreparat (Selexid och Furadantin) under de gångna 12 månaderna. Nationell målnivå är 80%. Vi håller oss också under målet < 5% förskrivning av kinoloner och cefalosporiner som bör undvikas vid dessa diagnoser.

ÖLI - Övre luftvägsinfektioner - avser diagnoserna J209, J229, J22-P, R05-, R059, J069, J06-P selekterade i samråd med STRAMA. Av 5.498 fall har 289 patienter (5%) behandlats med antibiotika. Målvärdet är att <2% av dessa patienterna ska behandlas med antibiotika. Vi verkar aktivt för att nå målvärdet genom direkt feedback till behandlare, vidareutveckla behandlarstöd digitalt samt fortsatt intern utbildning.

Tonsillit avser diagnoserna J03-, J030, J038, J039, J02-, J020, J029, selekterade i samråd med  STRAMA. 65% av patienter som fått dessa diagnoser har behandlats med antibiotika. Tittar man på vår “Halsont”-guide så är siffran betydligt lägre med 31% antibiotikabehandling. STRAMA rekommenderar att 90% av dessa patienter ska få PcV, vi har ett snitt på 88% (den gula linjen i grafen).

Vid frågor kontakta Henrik Kangro, chefläkare Min Doktor genom press@mindoktor.se

För ytterligare information:

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer, +46 10-16 00 406, Head of Corporate Communications press@mindoktor.se eller besök www.mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.