Förskrivningsstatistik, antibiotika sept 2017

2017-09-12

Min Doktor verkar för ansvarsfull och korrekt antibiotikaförskrivning. Vi har STRAMAs rekommendationer och uppsatta mål som en mycket viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vi ligger absolut jämförbart med dom förväntade mål som är satta, och arbetar metodiskt för att bli ännu bättre. Vi har sedan starten diagnostik (provtagning, röntgen, klinisk fysiologi) i vår tjänst, med insikt att det är enda vägen till medicinsk kvalitet och säker vård.

För att bidra till ökad transparens och underlätta jämförelse i vår och andra vårdgivares strävan att hålla hög medicinsk kvalitet, publicerar vi från och med juni 2017 regelbundet förskrivningsstatistik utvald i samråd med STRAMA. 

UVI avser diagnoserna N300, N308, N309, selekterade i samråd med STRAMA. Drygt 6.000 av våra patienter har diagnostiserats med nämnda diagnoser i perioden september 2016 till och med augusti 2017. Av dessa har 97% behandlats med antibiotika någon gång under ärendets handläggningstid, vilken kan sträcka sig över längre tid och innefattar provtagning vid indikation. 95 % av dessa har behandlats med rekommenderade förstahandspreparat (Selexid och Furadantin) under de gångna 12 månaderna. Nationell målnivå är 80%. Vi håller oss också under målet < 5% förskrivning av kinoloner och cefalosporiner som bör undvikas vid dessa diagnoser.

ÖLI - Övre luftvägsinfektioner - avser diagnoserna J209, J229, J22-P, R05-, R059, J069, J06-P selekterade i samråd med STRAMA. Av 5.498 fall har 289 patienter (5%) behandlats med antibiotika. Målvärdet är att <2% av dessa patienterna ska behandlas med antibiotika. Vi verkar aktivt för att nå målvärdet genom direkt feedback till behandlare, vidareutveckla behandlarstöd digitalt samt fortsatt intern utbildning.

Tonsillit avser diagnoserna J03-, J030, J038, J039, J02-, J020, J029, selekterade i samråd med  STRAMA. 65% av patienter som fått dessa diagnoser har behandlats med antibiotika. Tittar man på vår “Halsont”-guide så är siffran betydligt lägre med 31% antibiotikabehandling. STRAMA rekommenderar att 90% av dessa patienter ska få PcV, vi har ett snitt på 88% (den gula linjen i grafen).

Vid frågor kontakta Henrik Kangro, chefläkare Min Doktor genom press@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.