Hundratals miljoner sparade genom digitala vårdbesök

2018-12-18

En kartläggning som SVT har gjort som visar att antalet (privata) digitala vårdbesök väntas öka nationellt från drygt 200 000 i fjol till över 550 000 i år.

Min Doktor var först ut i Sverige 2013 och har nu fem års erfarenhet av stadig utveckling av det digitala vårdmötet. Vi är grundade av en läkare och med den digitala processen har vi möjlighet att bedriva en mycket patientsäker vård, i flera avseenden är processen säkrare än den fysiska. Den skriftliga icke simultana kommunikation som vi bygger vår modell på ger läkarna inbyggda beslutsstöd,varningsflaggor och riktlinjer nära till hands, påminnelser om labsvar och remisser, och statisti. Det ger inte bara en tillgänglig vård, en effektiv arbetsmiljö som sparar pengar åt landsting och skattebetalare utan också lägre antibiotikaförskrivning då vi effektivt kan "triagera", sortera, in rätt patienter till läkarmötet.

Kritiken om antal besök och kostnader i SVTs texter bygger på antagandet att de digitala vårdbesöken inte avlastar den ordinarie sjukvården. För detta antagande redovisar varken SVT eller intervjupersonerna någon källa.

Faktum är att enligt officiell statistik från Sveriges Kommuner och Landsting minskar antalet läkarbesök i Sverige (inkl. både fysiska och digitala, privata som offentliga), trots att de digitala läkarbesöken ökar kraftigt. Antalet besök med allmänläkarvård i primärvården 2017 var 1313 (per 1000 invånare), och motsvarande siffra för 2016 var 1345, och 2015 var det 1387. Det innebär att vi inte driver en konsumtionsökning, sannolikt en rejäl avlastning, men som inte syns på den enskilda vårdcentralen eftersom det fortfarande är en försvinnande liten andel besök utspritt över hela landet.

Påståendet att de här besöken inte avlastar den ordinarie sjukvården kommer sannolikt ur att personalen på traditionella vårdcentraler inte upplever någon avlastning då landstingen fortfarande inte klarar av vårdgarantin och de digitala läkarbesöken därmed rimligtvis avlastar vårdköerna snarare än beläggningen på vårdcentralerna.

Kostnaden för ett (privat) digitalt läkarbesök är 400 kronor för landstinget och hos Min Doktor 250 kronor för patienten, om hon inte har högkostnadsskydd eller är under 20 år. Motsvarande kostnad för ett läkarbesök en traditionell vårdcentral är i genomsnitt 1706 kr (enligt Vården i siffror, SKL) exkl. patientavgift.

Om de 350 000 läkarbesöken (dvs ökningen digitala läkarbesök från 2017 till 2018) hade skett på traditionella vårdcentraler så hade det kostat landstingen nära 600 miljoner kronor , vilket är mer än fyra gånger mer än vad dessa besök kostar som digitala läkarbesök.

Gällande exempelvis Norrbottens 6000 digitala vårdbesök för 2,6 miljoner kronor hade de alltså kostat skattebetalarna tio miljoner om de skett i den fysiska primärvården istället. Och då räknar vi inte in den andel som istället hade skett på akuten eller hos sjukhusspecialister. Vi har 140 erfarna läkare i tjänsten och de representerar 25 specialistområden, vilket innebär att vi kan hantera även sådana ärenden som en vanlig vårdcentral normalt remitterar till sjukhus - och vi gör det inom samma besök, till en och samma kostnad för såväl patient som samhälle. Utöver det har vi sjukgymnaster, psykologer och barnmorskor. Och öppet dygnet runt.

Alla läkarbesök hos Min Doktor föregås av en kvalificerad vårdbehovsbedömning, i syfte att säkerställa att Min Doktor läkare endast behandlar patienter vars besvär kräver läkarvård och lämpar sig för digital vård. Denna vårdbehovsbedömning innebär att över 20 procent av patientkontakterna hänvisas vidare till egenvård, traditionell vårdcentral eller akutvård. Då begär vi förstås ingen patientavgift eller ersättning från samhället.

Problemet med SVT:s text är att den inkluderar antagandet att de digitala vårdbesöken inte avlastar den ordinarie sjukvården, utan att belägga det, och hävdar därmed att de digitala läkarbesöken är onödiga, utan att belägga det. SVT:s text jämför heller inte vad motsvarande antal läkarbesök hade kostat landstingen om de genomfördes på traditionella vårdcentraler istället för digitalt.

Min Doktor som för fem år sedan startade med att behandla urinvägsinfektioner hos kvinnor, har sedan dess i trygg takt utvecklat tjänsten till att idag handlägga en mängd olika besvär under ett fyrtiotal symptomrubriker. Nu är Min Doktor redo att erbjuda vård även till patienter med olika kroniska sjukdomar, som idag står för cirka 80 procent av landstingens kostnader inom sjukvården. Det är ett stort och viktigt steg i digitaliseringen och effektiviseringen av svensk sjukvård. Företaget har drivit på digitaliseringen av svensk sjukvård i fem år, och potentialen är enorm.

Vi hoppas att SVT och andra medier som citerar SVT är nyfikna nog att lyssna och lära mer om digital vård, som fortfarande är ett nytt fenomen som omges av rykten och missuppfattningar, och låter oss bemöta antagandena/påståendena om antal besök och kostnader. Vi på Min Doktor finns tillgängliga för intervju när det passar er.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.