ICA och Min Doktor i pilotprojekt för en bättre hälsa

2020-02-14

ICA och Min Doktor genomför sitt första gemensamma pilotprojekt för att stötta patienten till en hälsosammare vardag genom att låta kunderna komma i kontakt med legitimerade dietister via digitala vårdmöten.

-ICA-gruppen sätter mat och hälsa i centrum, vi letar hela tiden efter nya sätt för att ICA ska bidra till en bättre folkhälsa. Med det här projektet provar ICA intresset hos kunder att via vårdgivaren Min Doktor möta dietister för att få expertråd om hur en bättre kost kan hjälpa till för en hälsosammare vardag och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Pilotprojektet pågår under åtta veckor och är ett samarbete mellan ICA Gruppens innovationshub ICAx och vårdgivaren Min Doktor. Kunder kommer i kontakt med legitimerade dietister med en akademisk examen som lutar sig mot aktuell evidens, WHO:s riktlinjer samt de Nordiska Näringsrekommendationerna.

-Hela människan påverkas av vad man äter och för flera hälsotillstånd är kosten direkt avgörande, bland andra diabetes typ2 och magbesvär såsom IBS och glutenintolerans. Som digital vårdgivare kan vi genom vår tillgänglighet och kompetens bidra med förebyggande insatser för att uppnå stora folkhälsovinster. Det hoppas vi kunna visa i det här pilotprojektet tillsammans med ICA, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Så fungerar det:
Patienten loggar in med BankID i Min Doktors app eller mindoktor.se och fyller därefter i ett frågeformulär som tagits fram av en dietist. Patienten kontaktas sedan av en dietist och får professionell kostrådgivning utifrån patientens behov.

Läs mer på https://icadietist.se/och mindoktor.se/dietist

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
icagruppen.se

Min Doktors presstjänst: 010 -16 00 406 press@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.