Lägg inte kraften på att underminera utvecklingen. Stötta den istället.

2019-05-28

Under rubriken ”Gör inte om britternas miss vad gäller nätläkarersättning” (23/5) skriver Maria Ellegård, Mikael Hoffman och Ylva Sandström om ersättningssystemet för digitala vårdgivare. Frågan är högaktuell och viktig men det är beklagligt att de fortsätter lägga kraften på att sabotera debatten med osanning i stället för att fokusera på lösningar. Vad är syftet?

Artikeln innehåller flera av medvetna felaktigheter och missvisande insinuationer som riskerar att vilseleda läsaren. Låt oss kortfattat korrigera några:

  • Konsultationer på distans kan ofta kräva mer av specialistkompetens och erfarenhet att bedöma. Ibland hålls våra ärenden öppna i flera dagar för att våra läkare ska kunna följa sjukdomsförloppen och ge kontinuerlig rådgivning.
  • Den ersättning om 650 kronor (inklusive patientavgift) som ges motsvarar inte en genomsnittlig kostnad för digitala besök. I så fall hade den varit minst 50 procent högre.
  • Att vi sedan 2014 skickar patienter på provtagning, radiologi och klinisk fysiologi vet författarna mycket väl. Ändå låter de påskina att så inte är fallet. Sedan 2017 står dessutom i riksavtalet att alla offentligt finansierade vårdgivare ska tillhandahålla detta vid behov.
  • För att göra en rättvisande bedömning av de ekonomiska kostnaderna och vinsterna med digitala besök måste man se till helheten. Debattörerna väljer att helt bortse från de samhällsekonomiskt positiva effekterna av patienter som slipper ta ledigt från jobbet, slipper resa och som inte riskerar att bli smittade i ett väntrum. Vi förhindrar onödiga telefonkonsultationer med sjuksköterskor som leder till mer kostsamma jourbesök och akutbesök p.g.a. brist på vårdcentralstider.
  • Visst finns det ärenden som vi har hanterat och där patienten därefter vänder sig till en fysisk vårdcentral. Och säkert har något av dessa varit onödigt, kanske för att patienten har känt en osäkerhet inför en bedömning som vi har gjort, en osäkerhet baserad på den typ av kritik som artikelförfattarna för fram. Men många av dem beror på att vi triagerar bort 20 procent till fysisk vård eller egenvård redan i vårt frågeformulär. Dessutom tar vi inte betalt när våra läkare konstaterar att det behövs en fysisk undersökning. Även detta har vi påtalat ett otal gånger.

Det finns, utöver dessa fem punkter, flertalet andra överdrifter och mycket vinklade tolkningar som vi inte har plats att gå igenom här. Sammantaget gör de dock att man nästan börjar undra vems ärenden som dessa återkommande debattörer vill gå genom att ständigt föra fram dessa felaktigheter i stället för att stötta utvecklingen av kvalitetshöjande lösningar som förbättrar vårdekonomin.

Lyckligtvis vet vi från ett stort antal möten med politiker och tjänstemän som kommer att bereda och fatta beslut i dessa frågor att de vet bättre. Inte minst för att de gör vad de kan för att kopiera våra arbetsmetoder. Och framförallt vet en miljon svenska patienter att vi håller hög kvalitet och patientsäkerhet - det är för dem vi jobbar.

Det är inte lätt att hitta en komplett ersättningsstruktur som säkerställer god arbetsmiljö, god tillgång till nära vård och inte minst lika villkor för offentliga och privata vårdgivare. Hade det varit enkelt skulle den lösningen redan vara på plats. Ett steg i rätt riktning är att 16 regioner valt att själva ersätta distansbesöken.

Vi ger inte vård till personer som inte ska ha det, utan till dem som väntar på det. Psykisk ohälsa, hudbesvär, infektionssjukdomar som hindrar arbete och sömn.

Visst ska man ska dra lärdom av hur andra har agerat, inte minst i Storbritannien. Men det är ännu viktigare att besluten grundar sig på fakta – och inte på texten från Ellegård, Hoffman och Sandström, som är medvetet vilseledande.

Henrik Kangro, specialist i internmedicin och hematologi, medicinsk chef Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.