Min Doktor är på plats på NordiCHI

2016-10-24

NordiCHI är en konferens som hålls vartannat år i Norden och fungerar som ett forum för forskning inom Human-Computer Interaction (HCI). I år hålls den 9:e konferensen 23-27 oktober i Göteborg. Deltagarna på NordiCHI kommer från både akademi och industri, och mässan adresserar design och användning av interaktiv teknologi. I år är temat game-changing design, både i bemärkelsen design som förändrar hur vi ser på saker och hur begreppet design omformuleras.

Tilda Claeson från Min Doktor är på plats på NordiCHI den 25 oktober för att presentera sitt examensarbete "Designing for including children in online health care consultations" som grundar sig i det examensarbete hon och hennes kollega gjorde för Min Doktor. Som titeln anger handlar arbetet om hur man kan involvera barn och uppmuntra föräldrar att involvera sina barn när de söker vård digitalt och kommer förhoppningsvis att väcka intressanta diskussioner och nya tankebanor.

Tilda Claeson uppmärksammades av Min Doktor på Life Science-dagarna på Medicon Village i Lund förra hösten och valde att genomföra sitt examensarbete i samverkan med företaget. Efter avslutad utbildning till ingenjör inom medicin och teknik fick hon anställning hos Min Doktor och arbetar sedan 1 september som utvecklare, med specifikt fokus på att förena just medicin och teknik.

– Min Doktor är ett snabbt växande bolag som verkar i en spännande bransch, som passar bra för mig med tvärvetenskaplig bakgrund som civilingenjör i medicin och teknik. Att kunna kombinera dessa två områden för att förenkla vårdprocessen för vanliga människor tror jag är framtiden, säger Tilda Claeson, utvecklare på Min Doktor.

– Det är mycket värdefullt för oss som digital vårdgivare att rekryterare personer med kompetens inom båda de här områdena. Digital vård är numera en egen bransch som kräver både teoretiska kunskaper och kapacitet att vara visionär, se framtida möjligheter för att möta de enorma utmaningar som vården ställs inför med åldrande befolkning och förändrat patientbeteende, och Tilda är helt rätt person för detta, säger Charlotta Tönsgård, vd för Min Doktor.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.