Min Doktor diskuterar digitala vårdmöten, riktlinjer, kvalitet, informationssäkerhet och Vårdval i Almedalen

2018-06-21

Den som väljer ett digitalt vårdmöte avlastar vårdköerna och minskar samhällets kostnader. På samma sätt som vi numera sköter bankärenden och matinköp via vår dator eller telefon så innebär digitala vårdmöten nya möjligheter för patienten, läkaren och samhället.

Faktum är att den som väljer ett digitalt vårdmöte – istället för ett vårdmöte på en fysisk vårdcentral – får hjälp snabbare, avlastar vårdköerna och minskar samhällets kostnader.

Digitala vårdmöten är en tjänst i snabb utveckling, som drivs på av digitaliseringens möjligheter och allmänhetens höga krav. Men digitaliseringen är även, för många inom politiken och sjukvården, ett abstrakt begrepp som utmanar och ifrågasätter. För oss är det vardag.

Vi bidrar gärna med våra erfarenheter från 300 000 digitala vårdmöten och vår kompetens inom digitalisering och artificiell intelligens, i ett samarbete med den fysiska sjukvården och politiken.

Välkommen på våra seminarier i Almedalen!

Mån 2 juli, 09:50 - 10:40
“Att nyttja teknik i vårdprocessen för ökad säkerhet, effektivitet, fortbildning, kollegialt lärande” 
Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6

Ons 4 juli, 09:00 - 09:50
“Detaljstyr inte – skapa hellre ramverk, Göran” 
Dagens Medicin, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Ons 4 juli, 13:00 - 13:40 
“Digitala vårdmöten ökar tillgången vård för äldre – men politik hotar begränsa möjligheterna” 
Äldreforum, Strandvägen, H538

Vi medverkar även på andras event, bland annat:

Seminarium med IVA och Datainspektionen "Data för samhällets bästa – men säljer vi samtidigt ut enskildas integritet?" arrangerad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Månc 2/7 kl 10:30 - 11:00, Hästgatan 12

Paneldebatt med digitaliseringsminister Peter Eriksson om "AI/Digitalisering och hur det påverkar välfärden" arrangerad av New Republic. Mån 2 juli kl 20.00 Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18. Kontakta New Republic för intresseanmälan.

Presentation av rapport från det Swelife/Vinnovafinansierade preventionsprojektet ”Förebyggande hälsa – en ny marknad med samhällsnytta under utveckling”. Ons 4/7 kl 15-16, Innergården på Korsgatan 6, Hotell Stenugnen

Under Almedalsveckan finns följande personer från Min Doktor tillgängliga för ytterligare paneldebatter och samtal:

Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin, medicinskt ansvarig läkare och sannolikt den läkare i Sverige som har längst och bredast erfarenhet av digitala vårdmöten

Staffan Jannesson Billing, specialist i gynekologi och obstretik, tf verksamhetsansvarig

Daniel Persson, affärsutvecklingschef

Siren Hofvander, informationssäkerhetschef (CISO, DPO)

Petronella Warg, kommunikationschef, petronella.warg@mindoktor.se, Mobil: 0733424923

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.