Min Doktor har skickat en anmälan enligt Lex Maria till IVO

2020-02-14

Min Doktor har lämnat in ett ärende med anledning av risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Ärendet rör en patient som vaccinerades med ett levande vaccin under en pågående cancerbehandling.

Lex Maria-anmälan gäller en patient med pågående cytostatikabehandlad pankreascancer som vaccineras på en av Min Doktors vård- och vaccinmottagningar inför en utlandsresa. Vaccinet var ett levande vaccin mot gula febern och eftersom det föreligger kontraindikation mot vaccinet vid immunosuppression har vi bedömt att det funnits en risk för allvarlig vårdskada. Så fort det inträffade uppmärksammades kontaktades patienten och en intern utredning inleddes. Patienten insjuknade aldrig i gula febern och kunde åka på sin resa som planerat.

– Jag är tacksam för att patienten inte kom till skada, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

– Vi strävar ständigt efter högsta patientsäkerhet och jobbar hårt för att förebygga avvikelser. När de väl inträffar är det ett misslyckande som vi tar på allvar.

Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt cirka 840 000 patientärenden. Detta är företagets 7:e lex Maria-anmälan. Min Doktors interna utredning har konstaterat att avvikelsen är en risk för allvarlig vårdskada och har därför rapporterat ärendet enligt lex Maria för fortsatt granskning.

– Min Doktor har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

För ytterligare information:

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer, +46 10-16 00 406, Head of Corporate Communications press@mindoktor.se eller besök www.mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.