Min Doktor har skickat in en anmälan enligt Lex Maria

2019-02-21

Min Doktor har i dag skickat in en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet rör en patient som kunde ha utsatts för en förhöjd risk för blodpropp på grund av en felaktig förnyelse av ett recept.

Ärendet gäller en patient som sökt vård hos Min Doktor för förnyelse av ett recept. I det digitala formulär som alla patienter hos Min Doktor svarar på, uppger patienten att hen tidigare har drabbats av en blodpropp och medicineras för detta. Denna information är varningsmärkt i patientens journal. Patienten ordineras medicin som inte ska tas när förhöjd risk för blodpropp finns. Patienten ser detta på medicinens bipacksedel och kontaktar läkaren, som direkt tar tillbaka medicinering.

– Jag är mycket tacksam för att patienten själv uppmärksammade biverkningen, men också att patienten hörde av sig till oss så att vi kunde utreda vad som har hänt och se till att det inte händer igen, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

Min Doktor har sedan starten för fem år sedan behandlat cirka 430 000 patienter. Detta är företagets tredje Lex Maria-anmälan. Direkt efter att patienten hörde av sig inledde Min Doktor en intern utredning som kom fram till att avvikelsen kunde ha inneburit en förhöjd risk för blodpropp. Därför väljer företaget nu att själv anmäla ärendet enligt Lex Maria för en opartisk granskning.

– På Min Doktor har vi tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, varningssignaler och rutiner för att säkerställa en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Det som har skett berodde på en avvikelse från rutinerna. Vi ser nu över hur nya tekniska möjligheter kan bidra till en ökad patientsäkerhet och göra det lätt för läkarna att göra rätt, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

– Eftersom vi arbetar i en digital miljö har vi kunnat minimera de i den fysiska vården vanligaste anledningarna till fördröjd eller felaktig diagnos, och kan snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi uppmärksammar brister som denna, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

För ytterligare information:

Fanny Ernestrand, kommunikatör, 010 - 16 00 406, fanny.ernestrand@mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.