Min Doktor inför teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken

2021-03-27

Från och med nu och i en månad framöver kommer tre av Min Doktors 22 vård- & vaccinationsmottagningar att bedöma födelsemärken genom ett mobiluppkopplat dermatoskop. Syftet är att kunna upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede. Tjänsten erbjuds i ett projektsamarbete med företaget Gnosco och metoden är enligt studier lika säker som en fysisk bedömning av födelsemärken*. Först ut är Min Doktors vård- & vaccinationsmottagningar i Borås, Linköping och på Hälla i Västerås och om projektet faller väl ut är Min Doktors plan att utvidga tjänsten till samtliga mottagningar.

– Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med idag.

Ungefär 4 000 nya fall av hudcancertypen invasivt malignt melanom upptäcks varje år. Patienter som söker vård för hudförändringar kan sedan tidigare få dessa kontrollerade hos Min Doktor via den digitala tjänsten och nu även på mottagningarna. Patienten besvarar frågor om sin hudförändring och därefter tar sjuksköterskan bilder med ett dermatoskop, som gör det lättare att bedöma hudförändringar och förenklar processen vid remittering och uppföljning. Baserat på bilderna och patientens berättelse gör en läkare en bedömning om någon fortsatt utredning behövs.

– Om vi ser goda resultat när projektperioden är över, kommer teledermatoskopi snart att finnas på samtliga våra kliniker och framöver även på apotek, säger Daniel Persson, innovationschef på Min Doktor.

Min Doktor kan redan idag bedöma hudförändringar digitalt, genom mobilbilder som patienten skickar in, men i vissa fall behöver patientens födelsemärken kontrolleras noggrannare. Med teledermatoskopi på Min Doktors mottagningar kan fler patienter få snabbare bedömningar och minskad oro. Dessutom blir det enklare att följa patienten och hålla koll på hudförändringarna, och det blir dessutom lättare att remittera patienten för behandling när det behövs.

Fakta, malignt melanom:
Ungefär 4 000 fall av malignt melanom och 3 000 förstadier (in-situ-melanom) upptäcks varje år i Sverige. Antalet fall av malignt melanom har ökat med 59 procent de senaste tio åren enligt statistik från Socialstyrelsen. Den främsta orsaken är exponering för solens UV-strålar.

Malignt melanom kan antingen visa sig som nya födelsemärken som ser annorlunda ut eller genom att vissa äldre födelsemärken ändrar utseende och:

  • Ändrar form, blir större.
  • Ändrar färg.
  • Gör ont.
  • Spontanblöder.

\) Smartphone Teledermoscopy Referrals: A Novel Process for Improved Triage of Skin Cancer Patients: https://www.medicaljournals.​se/acta/content/abstract/10.​2340/00015555-1906*

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.