Min Doktor köper Din Vårdcentral i Nyköping

2019-07-03

Sedan i höstas driver Min Doktor, Sverige första digitala vårdgivare, även fysiska sjuksköterskeledda drop-in kliniker. Redan idag finns 12 kliniker och i höst öppnar tio till runt om i landet. Nu tar Min Doktor ytterligare ett viktigt kliv i riktningen mot att integrera digital och fysisk vård och köper Din Vårdcentral i Nyköping.

- Den fysiska närvaron innebär att vi kan utveckla och testa nya lösningar och samarbeten mycket snabbare, säger Jonas Vig, vd för Min Doktor och fortsätter:

- Vi har ju en ambition att fortsätta leda utvecklingen av vården mot exempelvis lösningar för livslånga sjukdomar och prevention - det är hög tid för Sverige att börja bygga upp det hälsofrämjande arbetet så folk inte behöver bli sjuka till att börja med.

Att vårdcentralen ligger just i Sörmland är ingen slump, affären innebär även att Min Doktors digitala vård kommer kunna erbjudas genom Region Sörmland som har en lägre patientavgift än övriga regioner i landet.
– Att regionerna inte har kunnat enats om en och samma patientavgift i hela landet tycker vi är synd. På sikt hoppas vi dock på en nationell översyn av vården med jämlika förutsättningar och spelregler, för både vårdgivare och patienter, säger Jonas Vig.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.