Min Doktor lyfter astma och innovation på Kvalitetsmässan

2019-11-12

Den 12–14 november arrangeras Kvalitetsmässan i Göteborg. Min Doktors framgångsrika kvalitetsarbete och nya astmaprojekt presenteras i monter B04:31 under hela mässan.

– Jag ser fram emot att delta under programpunkten Digitala vårdtjänster för en smartare välfärd tillsammans med flera inspirerande och kunniga personer. Mitt fokus kommer vara att förklara varför siffrorna är så bra i den studie som presenteras, och hur vi på Min Doktor tar hjälp av behandlarkollegor i tjänsten och använder digitala verktyg för att förbättra patientsäkerheten, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

Min Doktors digitala vårdtjänster ger unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Den skriftliga asynkrona processen bidrar även till att minska antibiotikaförskrivningen. Dessutom utför läkarna hos Min Doktor kollegiala granskningar för att kvalitetssäkra patientärenden, något som Henrik Kangro hoppas få möjlighet att beskriva närmare under mässan.

– Vi har bara skrapat på ytan av den potential som finns med ny teknik inom vården. På Min Doktor arbetar vi ständigt med utveckling av vårdmötet och sätt att förbättra vårt kvalitetsarbete. Projektet för astmatiker är bara en i raden av nya lösningar som vi jobbar med just nu, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

Min Doktor lyfter astma och innovation på Kvalitetsmässan - monter B04:31

Personer som sköter sin astma via Min Doktor får låna hem en digital lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. På så vis kan patienten stämma av sin individanpassade behandlingsplan med läkaren utifrån patientens aktuella status.

– Vårt arbete med AsthmaTuner är ett exempel på hur vi med hjälp av ny teknik kan förbättra patientens möte med vården. Om innovativa lösningar implementeras på rätt sätt finns stora kvalitetsvinster och besparingsmöjligheter för samhället. Där kan vi på Min Doktor bidra stort, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.