Min Doktor på Kvalitetsmässan 2017

2017-10-30

Förtroende i fokus när Min Doktor diskuterar digital vård på Kvalitetsmässan

Den 14–17 november samlas medarbetare och beslutsfattare inom välfärd och offentliga tjänster på Kvalitetsmässan i Göteborg. Ett centralt tema är förtroendet för vården. På plats finns Sveriges ledande digitala vårdgivare Min Doktor för att driva utvecklingen framåt.

Min Doktor träffar du i monter B07:05 och affärsutvecklingschefen Daniel Persson deltar i paneldiskussionen ”Hur kan man lita på tekniken i framtidens vård?” tillsammans med bland annat Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Daniel Persson kommer bland annat driva att vi som vårdgivare också behöver ha förtroende för det offentliga - till exempel borde både krav och förutsättningar vara desamma för alla vårdgivare.

  • Tillgång till NPÖ och provtagning bör göras tillgängligt för alla vårdgivare.
  • Kvalitet och efterlevnad av riktlinjer måste granskas och redovisas löpande, för att fördomar mot digital vård ska kunna byggas bort med fakta.
  • Vi vill se mer samarbete och öppna kvalitetsmätningar inom vårdsektorn. Alla vårdgivare bör exempelvis öppet redovisa förskrivning av antibiotika i samråd med Strama.

Daniel Persson, Min Doktor

– Om samhället bestämmer sig för att välkomna och underlätta digitaliseringen så kommer vi snart se att fler får tillgång till vård utan ökade kostnader, samtidigt som vårdköerna kortas. Ny teknik och smarta arbetsprocesser kommer vara till nytta för patienten och även skapa en bättre arbetssituation för vårdprofessionella. Det krävs modiga beslutsfattare för att ändra på gamla strukturer och ställa krav på att regionerna möjliggöra detta, säger Daniel Persson.

Digitala vårdmöten är idag en naturlig del av vårdutbudet. Allmänheten kan numera – var de än befinner sig – få snabb tillgång till läkare via internet. Min Doktor har över 20 specialistområden representerade bland de 80 anslutna läkarna som även de ständigt jobbar med kvalitetssäkring exempelvis genom “peer review” där de utvärderar varandra.

– Vi håller mycket hög vårdkvalitet och anses vara förebild för digitala vårdgivare. Vi har en tjänst som är värd att visa upp och Kvalitetsmässan är ett värdefullt forum för oss att möta såväl beslutsfattare som yrkesverksamma i vården. Vi är här för att lyssna och lära och även berätta om vårt eget kvalitetsarbete vad gäller såväl teknik som vård, säger Daniel Persson.

Kvalitetsmässan går av stapeln 14–17 november på Svenska Mässan i Göteborg. Min Doktor träffar du i monter B07:05. Paneldebatten ”Hur kan man lita på tekniken i framtidens vård?” ser du den 16 nov kl 08:30-09:50.

Min Doktor grundades 2013 som Sveriges första digitala vårdgivare och leder sedan dess utvecklingen med fokus på medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, samt hur digitala lösningar bäst kommer samhället till nytta. Huvudkontoret finns i Malmö.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.