Min Doktor planerar omorganisation för att erövra Europa

2018-08-29

– Vi har nyligen informerat våra medarbetare och deras fackliga organisationer om våra planer för verksamhetens framtid, berättar Jonas Vig, idag Nordenchef för Min Doktor.

Planerna går i princip ut på att Min Doktor fortsätter fokusera på att vara den bästa vårdgivaren i Sverige medan vår europeiska satsning får ett eget bolag, Docly, som fokuserar på att utveckla produkten tekniskt och medicinskt, så att företaget kan fortsätta erbjuda den allra bästa vårdprocessen i övriga Europa.

Min Doktor har kommit en lång väg sedan 2013 då Magnus Nyhlén, nybliven ST-läkare, fick idén till ett effektivare sätt att möta patienter med återkommande urinvägsinfektioner. Med hjälp av huvudlösa riddare och yetis har företaget gått från femtusen till nästan trehundratusen patienter och över fyrtio symptomkategorier, på två år.

– Från start och till nu har vi förfinat, utvecklat, breddat erbjudandet och satt standarden för hur digital vård ska skötas. Vi har kämpat i hård motvind mot förlegade system och ingrodda strukturer, den gigantiska offentliga vårdapparaten. Vi har påskyndat digitaliseringen av den offentliga vården och aktualiserat den politiska debatten om hur utmaningen - ökande vårdbehov och minskade skatteintäkter - ska mötas, säger Jonas Vig.

Och Min Doktor har lyckats. Myndigheterna har stort förtroende för det ansvar de tar och den kvalitet de levererar. Min Doktor ses som en förebild för de konkurrenter som dykt upp i kölvattnet och SKL sätter kriterier för hur digital vård ska bedrivas, efter hur Min Doktor jobbar, till exempel med triage och provtagning. Det finns mycket kvar för Min Doktor att göra som vårdgivare hemma i Sverige. De vill utforska möjligheterna att handlägga fler sorters besvär, hitta sätt att jobba med prevention och sätt att nå ännu närmare patienterna.

– Intresset för vår lösning har nu väckts även ute i Europa och där är spelplanen, vårdsystemet och förutsättningarna, helt annorlunda i varje land. Digitala vårdmöten efterfrågas i flera länder och det innebär för oss som leverantör att vi måste anpassa vår tjänst till de lokala förutsättningarna för flera olika vårdsystem samtidigt.

– I övriga Europa har vi valt att i första hand samarbeta med befintliga vårdgivare under varumärket Docly, som primärt fungerar som en tjänsteutvecklare med leverans av den digitala processen och tekniska plattformen, säger Jonas Vig och fortsätter: – Vi gör det helt enkelt för att vi tror att resultaten på dessa marknader blir bäst genom den här typen av samarbeten. De här planerna påverkar oss såklart praktiskt som organisation, men vi håller hårt i alla våra fantastiska medarbetare. Däremot kan rollerna komma att behöva fördelas över de olika bolagen, och därför har vi inlett förhandlingar med berörda medarbetares fackliga organisationer. Vi växer så det knakar, söker hela tiden efter duktigt folk i bland annat Malmöregionen, och det kommer vi definitivt att fortsätta göra framöver, säger han.

Min Doktor grundades 2013 och har idag strax över hundra medarbetare på huvudkontoret i Malmö. Företaget har även kontor i Amsterdam, London, Nice, Berlin och Stockholm. VD för Min Doktor idag är Laurens Leurink som nu är tilltänkt som vd för Docly medan Jonas Vig blir vd för Min Doktor. Båda bolagen kommer fortsätta jobba utifrån huvudkontoret i Malmö. Styrelseordförande är Lars Jörnow från EQT Ventures.

Jonas Vig, blivande vd Min Doktor Sverige

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.