Min Doktor rustar för fortsatt expansion och utser Charlotta Tönsgård till VD

2016-04-07

Min Doktor vill frigöra resurser i primärvården genom att digitalisera rutiner och möjliggöra för patienterna att snabbt få tillgång medicinsk kompetens och erbjuder i dag sina tjänster på den svenska marknaden.

"Charlotta kan med sin erfarenhet från tillväxtföretag säkerställa att Min Doktor tar sig till nästa kommersiella fas genom att utveckla såväl organisation som teknik.”, säger Pontus Bodelsson styrelseordförande i Min Doktor.

Magnus Nyhlén som är grundare och som varit VD fram tills nu kommer att vara fullt engagerad i bolaget och rapportera till styrelsen. Han kommer att ansvara för bolagets medicinska erbjudande och den långsiktiga strategin för att bolaget ska ta en ledande position inom digital hälsovård.

”Min Doktor är nu redo att ta nästa steg på sin resa mot att bli den ledande aktören inom digital vård. Förändringen i bolagets ledning är i enlighet med den plan som vi jobbat efter i flera månader, och jag är väldigt glad att Charlotta nu har tackat ja till att bli vd”, säger Magnus Nyhlén.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.