Min Doktor slopar patientavgiften på samtliga vårdbesök

2019-08-02

– Vi har kämpat för en jämlik patientavgift i hela landet, både för fysisk och digital primärvård, men landstingen har inte kunnat enas. Idag varierar patientavgifterna mellan noll och 300 kronor beroende på i vilken region du bor. Eftersom detta inte ändrats ser vi inget annat alternativ än att flytta de digitala besöken till Sörmland, där våra konkurrenter redan befinner sig. Det ska inte kosta mer för patienten att få vård genom Min Doktor, ingen ska känna sig tvingad att gå till en annan vårdgivare på grund av priset, säger Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

Flytten till Region Sörmland möjliggörs genom att Min Doktor i juli köpte en vårdcentral i Nyköping där de digitala vårdbesöken kommer att registreras. Daniel Persson betonar att sorteringen av patienter kommer att fortgå som tidigare för att förhindra att patienter får vård på fel vårdnivå.

– Vi hänvisar i dag ungefär en femtedel av patienterna till andra vårdnivåer, som fysisk vård eller egenvård, helt kostnadsfritt. Det är viktigt för oss att bara ta emot vårdbesök som kräver kvalificerad medicinsk bedömning eller behandling, säger Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

Daniel Persson framhåller vidare att patientavgiften även slopas för vårdbesök på Min Doktor Kliniken, det vill säga på Min Doktors fysiska vårdmottagningar, runt om i landet.

– För att underlätta kommunikationen med patienterna väljer vi att även göra vårdbesök avgiftsfria på våra 12 sjuksköterskeledda kliniker som finns i bland annat Barkarby, Kungälv och Enköping. Dessa besök ersätts inte av det offentliga alls, så de kommer tillsvidare att subventioneras av oss helt och hållet, säger Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

(Pris för vaccinationer och hälsotester räknas inte som vårdbesök och påverkas inte av förändringen, liksom besök av patienter med utländska personnummer.)

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.