Min Doktor, Sveriges ledande digitala vårdgivare monter B02:40 på Vitalis

2017-04-24

Ersättningsfrågan:

Hittills har Min Doktors läkare, barnmorskor och fysioterapeuter handlagt 85 000 patientärenden över nätet. Ett digitalt läkarbesök hos Min Doktor kostar runt 1000 kr att producera, i jämförelse med fysiska läkarbesök som kostar uppemot 1700 kr. Hos Min Doktor ingår då provtagning och flera kontakter vilket gör att ett besök hos oss som ersätter ett fysiskt läkarbesök är en direkt besparing för såväl patient (en patientavgift) som samhälle (en distansbesöksersättning: 1200kr).

Potentiellt skulle alltså våra 85 000 besök kunnat spara samhället 42,5 miljoner kronor och har samtidigt ökat tillgången till läkarvård med bibehållen kvalitet. Därför är det viktigt att snabbt anpassa vårdsystemet till digitala möjligheter, både av ekonomiska skäl och det faktum att vården som den ser ut idag inte mäktar med att ta emot den åldrande befolkningen med ökande vårdbehov.

Notera att Min Doktor inte vill driva en överkonsumtion av vård. 20 % av alla ärenden som kommer in hänvisar vi direkt till 1177 eller till fysisk vård. Dessa begär vi ingen ersättning för och vi uppmanar till transparens på området.

Såhär går det till:Min Doktor har 55 specialistläkare med svensk läkarlegitimation som jobbar extra i den digitala tjänsten när de är lediga från ordinarie anställning på traditionella vårdcentraler och sjukhus. Därför kan tjänsten hållas öppen dygnet runt och med en genomsnittlig svarstid på under en timme.

Patientkontakten hos Min Doktor baseras på skriftlig asynkron kommunikation. Patienten påbörjar sin journal själv när hon i lugn och ro skriftligt besvarar besvärsspecifika frågor innan hon skickar in ärendet. Läkaren som plockar upp ärendet får ta del av den strukturerade datainsamlingen och kan vid behov remittera patienten för diagnostik, be henne bifoga bilder eller ta en telefon eller videokontakt.

85 % av all patientkontakt sker dock i den skriftliga asynkrona dialogen vilket frigör såväl läkare som patient då ingen av dem behöver boka eller passa en tid.

Detta möjliggör också flera kontakter mellan läkare och patient över tid, inklusive exspektans och uppföljning under ett och samma ärende, samtidigt som läkarens arbete effektiviseras och fokuseras enbart på själva bedömningen av åkomman, inte på administrativa uppgifter.

Hos Min Doktor kan läkarna snabbt konsultera varandra i ett slutet chatforum där de genast har tillgång till 20 andra specialiteter. De arbetar också med anonymiserad peer review där läkarna bedömer varandras handläggning och förskrivningsmönster.

Min Doktor (MD International AB) är en registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Idag arbetar 75 personer på huvudkontoret i Malmö med kvalitetsarbete, it-säkerhet, produktutveckling, användarvänlighet, design, samarbeten och kundsupport. Alla anställda måste genomgå en utbildning i vårdgivaransvar.

Min Doktor samarbetar med Wetterhälsan som ingår i Vårdval Region Jönköping, Novakliniken i Skåne, Apoteket AB och några av Sveriges största försäkringsbolag: Euro Accident, Länsförsäkringar, Skandia och Trygg-Hansa. E-hälsobolag som med nya lösningar, sensorer, appar och uppkopplade instrument vill säkerställa tillgången till trygg vård i framtiden är välkomna att boka möte, liksom nya samarbetspartners för diagnostik och smittspårning i hela landet.

Vi finns i monter B02:40 på Vitalis 2017:

Henrik Kangro, chefsläkare och verksamhetsansvarig

Magnus Nyhlén, läkare och grundare

Daniel Persson, affärsutveckling, mobil: 073 517 26 01

Henrik Sandström, produktchef, mobil: 073 326 29 60

Petronella Warg, kommunikationschef, mobil: 073 342 49 23

Min Doktor vann IT i vården-priset 2016 med motiveringen:

“Årets IT i vården-pristagare har tagit den digitala vårdcentralen till en ny nivå.

Med en helt digital arbetsprocess blir vården av enklare sjukdomstillstånd enkelt och effektivt tillgänglig dygnet runt för patienterna med ett brett utbud av råd, recept och uppföljning. Vinnaren banar väg för en ny bransch av digital vård som komplement och avlastning för den vanliga vården, med stor potential för nya, gränsöverskridande och patientfokuserade digitala tjänster”.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.