Min Doktor vaccinerar mot Covid-19 i Region Uppsala

2021-03-02

Min Doktor har den här veckan inlett vaccination mot Covid-19 i Region Uppsala. Vaccinationerna sker inom ramen för fas 1 i vaccinationsplanen och först ut är personal inom hemtjänst och hemsjukvård som vaccineras av medarbetare från Min Doktors vård- och vaccinationsmottagning i Enköping.

– Jag är väldigt glad att vi kan vara med och bidra till att vaccinera upplänningar mot Covid-19, säger Olof Fredricson, affärsområdeschef för Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar. Vi för just nu också samtal med flera andra regioner om att bidra med vår personal och kompetens i vaccinationsarbetet.

Ungefär 2300 personer arbetar inom hemtjänst och hemsjukvård i Uppsala kommun. En andel av dessa kommer att vaccineras av Min Doktors personal. De kommer att vaccineras vid två tillfällen, och sex sjuksköterskor från Min Doktor utför vaccinationerna vid varje tillfälle.

– Våra medarbetare har lång erfarenhet av att ge vaccinationer och de utför förstås sitt uppdrag patientsäkert och effektivt, så jag är glad att vi kan bidra till att så många som möjligt kan skyddas mot Covid-19 i takt med att vaccindoserna levereras, säger Carola Wallebring, områdeschef för Min Doktor i Enköping och Västerås.

Min Doktor kommer även att vaccinera invånare i fas 2 som inleds inom kort. De personer som omfattas av fas 2 kommer att få kallelse till förbokad tid för vaccination från Region Uppsala.

Fakta, vaccinationsplan för Covid-19:

Fas 1:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
  • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2:

  • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
  • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
  • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
  • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.