Min Doktors årsrapport för 2017

2018-08-04

Min Doktors årsrapport för 2017 visar att omsättningen för året landade på ca 70 MSEK och bolaget gick med ca 102 MSEK i förlust, vilket väldigt väl illustrerar att bolaget inte omfattas av debatten kring "vinster i välfärden" varken under 2017 eller med största sannolikhet de närmsta åren.

Siffrorna speglar Min Doktors satsningar på att etablera sig som den mest nytänkande men samtidigt seriösa och ansvarstagande aktören inom den svenska primärvården, parallellt med uppbyggandet av ett internationellt team i världsklass för vidare expansion i Europa. Vi fortsätter samtidigt att knyta till oss specialistläkare och annan vårdpersonal i toppklass för att säkerställa hög kvalitet, fortbildning läkarna sinsemellan och att avlasta inte bara vårdcentraler utan även sjukhus.

Vi ser med glädje att flera aktörer, privata såväl som offentliga, väljer att ta rygg på oss och inspireras av våra innovativa lösningar. Till exempel har vi sedan länge praktiserat intern och obligatorisk peer review bland våra läkare. Detta har bidragit till en generellt högre kvalitetsnivå samt ökat kunskapsdelning inom vårt fantastiska team av behandlare.

Vi har haft tillgång till provtagning, digital anamnes och triage ändå från starten 2013, något som andra aktörer inom digital vård införde först 2017 efter påtryckningar från SKL. Vi har också på eget initiativ förekommit ramverket för ersättning på flera andra punkter och vi ser till exempel mycket positivt på IVOs planerade granskningar av “nätläkare” då vi är övertygade om att granskningarna kommer lyfta fram skillnader mellan olika aktörer och skapa en större förståelse för hur Min Doktor skiljer sig från mängden.

Visst kostar det oss lite mer att gå den extra biten för att ligga i framkant och driva på utvecklingen, trots det motsvarar den ersättning vi får mindre än en tredjedel av vad fysiska vårdmöten kostar att producera.

Vi kommer även under de kommande åren att investera tungt i att skapa och leverera en modern primärvårdsupplevelse som är tillgänglig, trygg, seriös och anpassad efter patienternas behov.

Att förnya vården kräver viss naivitet, blandat med tung expertis och en stor skopa respekt för alla berörda intressenter. Det både kostar pengar och tar tid. Vi och våra ägare är beredda att investera båda.

Jonas Vig, Nordenchef Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.