Ministerdelegation marknadsför svensk sjukvård i USA

2016-09-27

– Digital vård ökar alla människors tillgång till sjukvård. Med vår teknik kan människor få kontakt med läkare dygnet runt, var de än befinner sig. Vi bidrar till mer jämlik vård och våra patienter vittnar om att de är nöjda, sparar tid och blir både sedda och hörda av läkaren, berättade Petronella Warg under en paneldiskussion.

Gabriel Wikström lyfte i sitt inledningsanförande det svenska näringslivets goda förmåga att driva teknisk utveckling och refererade till svenska framgångar som Skype och Spotify men pekade samtidigt på att sjukvården inte fullt ut utnyttjar den nya tekniken.

Sjukvårdsministern lyfte också Sveriges mål att år 2025 vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Näringslivets höga digitaliseringstakt och ett allmänt högt internetanvändande bäddar för att Sverige ska nå det målet, menade Gabriel Wikström.

– Offentlig sektor behöver samarbeta med den privata vårdbranschen för att ta del av näringslivets innovationskraft. Det krävs för att modernisera och digitalisera sjukvården, sade Petronella Warg.

Resan, som anordnas av SweCare, syftar till att ta del av USA:s främsta innovationer inom digitalisering och sjukvård, att skapa kontakter och att öka samarbetet med USA inom området digital vård. Efter besöket i Washington åker delegationen till San Fransisco för att delta vid den internationella konferensen Health 2.0, besöka Apples huvudkontor samt delta vid ett seminarium arrangerat av Nordic Innovation House. I samband med konferensen deltar Petronella Warg i ett rundabordssamtal om dataanvändning i vården som Vita huset arrangerar. Gabriel Wikström deltar inte i den avslutande delen av besöket.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.