Möjlighet till läkarbesök på nätet även under hösten

2016-09-15

Under sommaren har några av de patienter som sökt vård i Region Halland erbjudits möjlighet till kontakt med en digital vårdaktör istället för ett ordinarie läkarbesök. Projektet har fallit väl ut, men förvaltningen för Närsjukvården Halland vill pröva arbetssättet under en längre tid.

– Vi ser fördelar med det nya arbetssättet i den utvärdering som nu pågår, säger Kjell Ivarsson förvaltningschef Närsjukvården Halland. Det ger en ökad tillgänglighet till vården och en bättre flexibilitet för våra invånare när de söker vård. Men samtidigt är underlaget litet. Därför har jag av driftnämndens ordförande fått i uppdrag att ta fram ett bredare analysunderlag som en del i hur digitala möten kan utveckla dagens vårdmöten.

Daniel Persson, affärsutvecklingsansvarig på Min Doktor, gläds åt det fortsatta förtroendet: – I och med att vi nu utökar samarbetet till att omfatta de halländska vårdcentralerna så får vi möjlighet att verkligen visa hur Min Doktor kan bidra till en snabbare digitalisering av Närsjukvården. Vi kommer också bidra med mer information och förankring av vad digital vård innebär, och tillsammans med Region Halland finslipa hela vårdprocessen.

Under de två sommarmånaderna har 48 personer fått erbjudande om kontakt med en läkare hos mindoktor.se istället för ett vanligt läkarbesök. Det är framförallt patienter med symptom på infektionssjukdomar, hudproblem eller som är i behov av att förnya sina recept. Två tredjedelar av de här patienterna har utnyttjat tjänsten.

Under hösten kommer det nya arbetssättet att testas i en något större skala på Närsjukvården Hallands 24 vårdcentraler, där i vissa fall patienter kommer att erbjudas en möjlighet till en digital läkarkontakt. Pilotprojektet kommer att pågå fram till årsskiftet.

– Den digitala tekniken skapar nya möjligheter för oss i vården, inte minst vad gäller att arbeta med vår tillgänglighet på olika sätt, säger Kjell Ivarsson. Vi ser också att digitala tjänster möjliggör delaktighet och valfrihet för våra invånare när de söker vård. Det kan handla såväl om själva vårdmötet som att boka tid på nätet eller att förnya recept.

– Och för oss inom vården ger den nya tekniken också spännande möjligheter till utveckling av verksamhet och arbetssätt, fortsätter Kjell.

Pilotsamarbetet mellan Region Halland och en digital vårdaktör är ett led för regionen att lära sig mer om hur digitala kanaler kan komma att användas i verksamheten för att öka tillgänglighet, förbättra effektivitet och öka kvalitet i vården i framtiden. Under december kommer en fördjupad analys att göras.

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Fakta: så här går det till

När en patient kontaktar någon av Närsjukvården Hallands 24 vårdcentraler gör vårdpersonalen en bedömning av vilken vårdkontakt som är mest lämplig för patientens symptom. Behöver patienten fysiskt träffa en läkare, en distriktsköterska, en sjukgymnast, eller annan vårdprofession, eller kan ett digitalt vårdmöte erbjudas? Om patienten erbjuds en digital vårdkontakt får patienten en personlig kod som gäller som betalning vid onlinebesöket och patientavgiften är densamma som ett vanligt besök på en vårdcentral.

Fakta: Besöket hos Min Doktor

Patienten loggar in på halland.mindoktor.se med sitt BankID på en mobil, padda eller dator och fyller i den personliga koden hon fått av vårdpersonalen. Patienten väljer en sjukdomskategori och besvarar de anpassade medicinska frågorna. Patienten får också möjlighet att själv beskriva sina besvär. Informationen skickas iväg krypterad till Min Doktors läkare som ofta svarar inom en timme, garanterat inom fyra timmar. Då får patienten ett mail som uppmärksammar patienten att ett svar kommit, och av säkerhetsskäl loggar patienten in på Min Doktor igen för att kunna läsa svaret. Ibland får patienten besvara fler frågor från läkaren, bifoga bilder eller gå för provtagning. Läkaren kan vid behov skriva remiss eller skriva ut recept på mediciner som sedan hämtas ut på närmaste apotek.

Fakta: Min Doktor

Min Doktor är en vårdcentral på nätet. Hos Min Doktor jobbar barnmorskor, fysioterapeuter och läkare som har svensk läkarlegitimation och lång erfarenhet inom sina områden. Företaget är en registrerad vårdgivare som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Tjänsten är utvecklad av erfarna läkare tillsammans med världsledande kompetens inom digital teknik och säkerhet. Företaget grundades 2013 av en skånsk läkare och är helt privatägt. Hittills har över 30 000 patienter fått hjälp av Min Doktor.

För mer information om Min Doktor www.mindoktor.se

Region Hallands pressmeddelande, se länk http://www.regionhalland.se/sidhuvud/pressrum/pressmeddelanden-inbjudningar/mojlighet-till-lakarbesok-pa-natet-aven-under-hosten/

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.