Nästan 90 % negativa utfall på antikroppstest för covid-19 hos Min Doktor

2020-06-17

Min Doktor har erbjudit antikroppstester på vård- och vaccinationsmottagningarna i Malmö, Helsingborg, Barkarby och Umeå sedan den 5 juni. Den första statistiken visar att 89,8% av samtliga testade fått ett negativt provsvar, det vill säga inga uppvisade antikroppar för covid-19 och därmed en låg sannolikhet för att ha varit sjuk i det nya coronaviruset. Resultaten skiljer sig något åt mellan regionerna.

Statistiken från den 5 till 15 juni visar att 89,8 % av alla test som utförts på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar har uppvisat ett negativt provsvar. Ett negativt utfall betyder att inga antikroppar har kunnat påvisas, vilket indikerar att individen inte har varit sjuk i covid-19, eller möjligtvis har haft en lindrig infektion. Endast 4,9 % av de testade uppvisade ett positivt provsvar, dvs IgG antikroppar isolerat, för covid-19.

- Ytterligare 5,2 % har fått ett annat resultat, till exempel att man hittat både IgM, som tyder på en nyligen genomgången eller ännu pågående infektion, och IgG, som tyder på att immunitet hunnit utvecklats. Dessa bör egentligen räknas som positiva resultat. Att man i en landsända har fler med både IgG och IgM tyder sannolikt på att man perioden just innan provtagning haft fler infekterade vilket varierar över landet, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

I Skåne visade 92,8 % av testerna negativa utfall, 5,2% gav positiva utfall samt 2,0 % visade annat resultat (se ovan). På mottagningen i Umeå stod de negativa resultaten för 95,1 %, de positiva för 1,6 % och 3,3% för annat. På mottagningarna i Stockholm har 82,9 % av antikroppstesterna visat på negativa utfall, 5,7 % på positiva utfall och 11,4 på annat resultat.

- De flesta av patienterna som har testat sig hos oss har varit sjuka någon gång under våren och vill veta om det var coronaviruset de hade eller inte. Jag upplever att patienterna förstår att ett positivt provsvar inte betyder att patienten i fråga kan förändra sitt beteende eller agerande gällande rådande riktlinjer, utan att det helt enkelt bara handlar om att få vetskap om sin egen situation - oavsett vad resultatet visar, säger Jenny Karlsson, legitimerad sjuksköterska och chef för Min Doktors vård- och vaccinationsmottagning i Barkarby.

Provtagningen sker genom ett enkelt stick i fingret. En droppe blod placeras på en teststicka som visar resultatet efter cirka tio minuter. Utbildad vårdpersonal på plats tar provet och hjälper till med tolkning av testresultatet. För att få testa sig ska man ha varit utan symptom såsom hosta, halsont eller feber de senaste elva dagarna. Detta är viktigt dels för att minimera smittorisken vid mottagningarna, dels för att antikroppar ska hinna utvecklas.

Testa dig för antikroppar mot covid-19 hos Min Doktor
Antikroppstester finns tillgängliga på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar i Malmö (ICA Maxi Toftanäs och shoppingcentret Emporia), Helsingborg (ICA Maxi Berga och ICA Maxi Råå), Stockholm (Shoppingcentret Mall of Scandinavia, Fältöversten, Odenplan, ICA Maxi Häggvik och ICA Maxi Barkarby), Borås (ICA Maxi Borås) samt Umeå (intill ICA Maxi Strömpilen).

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.