Nu kan barn och föräldrar träffa psykolog hos Min Doktor

2019-02-19

Den psykiska ohälsan bland barn ökar, och för de som mår dåligt är det viktigt att få hjälp tidigt. Hos Min Doktor kan nu barn och föräldrar träffa en psykolog, ofta samma dag som de söker hjälp.

Psykisk ohälsa bland barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år, uppger Socialstyrelsen. Nu börjar Min Doktor hjälpa barn och föräldrar som behöver stöd och verktyg för att barnet ska må bra.

– Den psykiska ohälsan bland barn ökar. Det är viktigt att söka - och få - hjälp i god tid för att minska risken för fortsatta problem eller problem senare i livet, men också för att det är onödigt att må dåligt när det finns hjälp att få. Hos Min Doktor kan barn och föräldrar få snabb hjälp, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

KBT och problemlösande samtal

Hos Min Doktor kan barn i åldrarna 6-12 år få hjälp med rädslor, oro, ångest och fobier. Våra legitimerade psykologer har stor erfarenhet av barn med just dessa besvär. Vi använder oss av kognitiv beteendeterapi (KBT) och problemlösande samtal, där psykologen stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hantera barnets besvär.

– Rädslor och oro är några av de vanligaste svårigheterna hos barn. Samtidigt kan det vara svårt att hitta kvalificerad hjälp. Den mest effektiva hjälpen är kognitiv beteendeterapi (KBT) och problemlösande samtal. Psykologen stöttar föräldrar och barn tillsammans för att hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

Skapar en väg framåt

Att barn emellanåt är rädda och oroliga är helt naturligt, men om dessa känslor blir ett hinder i vardagen kan det vara hjälpsamt att prata med någon för att komma vidare.

– Som förälder vill man såklart göra allt man kan för att trösta och lindra. Samtidigt kan barnet behöva träna på att hantera en del utmaningar på egen hand. Att hitta en balans och en väg framåt kan vara svårt. Hos oss kan du och ditt barn träffa en psykolog som tillsammans med er hittar konstruktiva lösningar, säger Olof Johansson.

För ytterligare information:

Fanny Ernestrand, kommunikatör, 010 - 16 00 406, fanny.ernestrand@mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.