Nu kan du testa dig för antikroppar på ICA Maxi i Nyköping

2020-07-07

Från och med tisdag den 7 juli kan du få covid-19-antikroppstest utfört av Min Doktors Vårdcentral & BVC i Nyköping. De kommer hålla till inne i Minihuset (Leklandet)* på ICA Maxi. Avläsning och utlämning av provresultat sker sedan i ett tält vid utgången vid pantstationen.

– Antikroppstester kan visa hur stor andel av en befolkning som har haft covid-19, det ger samhället viktiga kunskaper om hur pandemin utvecklas regionalt, nationellt och i olika åldersgrupper. I kombination med korrekt rådgivning kan testning även bidra till trygghet på individnivå, säger Marie Skarfors, verksamhetschef vid Min Doktors Vårdcentral & BVC i Nyköping.

Antikroppstesterna, så kallade snabbtester, har hög specificitet som kan påvisa tidigare genomgången covid-19-infektion. Provtagningen och tolkning av resultat utförs av utbildad vårdpersonal. Du får ett stick i fingret, en droppe blod placeras på en teststicka och resultatet visas efter cirka tio minuter.

Är testet positivt har antikroppar mot covid-19 identifierats, vilket betyder att individen troligen har varit infekterad av det nya coronaviruset. Antikroppar mot covid-19 ger, enligt Folkhälsomyndigheten, sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är dock ännu inte klarlagt.

Är testet negativt betyder det att inga antikroppar har kunnat påvisas. Detta kan bero på att man inte har varit sjuk i covid-19 eller att man har haft en lindrig infektion. Det kan också ha gått för kort tid från insjuknande till provtagning. Därför ska man ha varit symtomfri i minst två veckor innan man tar ett antikroppstest. Detsamma gäller för alla idag tillgängliga antikroppstester.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis om hygien och social distansering, gäller tills vidare även för den som har påvisad förekomst av antikroppar. Det är viktigt att alla som gör testet är medvetna om det, säger Marie Skarfors, verksamhetschef vid Min Doktors Vårdcentral & BVC i Nyköping.

Fakta, antikroppstest i Nyköping:

Testerna utförs vid ICA Maxi, Gustafsbergsstigen 6, Nyköping.
Antikroppstesterna kostar 380 kr.
Provsvaret gäller inte som reseintyg.
*) Leklandet är sedan en tid tillfälligt stängt på grund av corona.

För mer information:
Marie Skarfors, verksamhetschef, Min Doktors Vårdcentral & BVC i Nyköping
+46 760-02 39 76 marie.skarfors@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.