Nu öppnar Min Doktor för astmatiker

2019-02-15

Nu kan astmatiker få bättre kontroll över sin astma hos Min Doktor. Genom ett digitalt verktyg kan patienten följa sin astma dag för dag, och få individuella behandlingsrekommendationer baserat på hur de mår just den dagen.

– Vi på Min Doktor tror att astmapatienter både kan och vill ha mer kontroll över sin astma och sin behandling. Tillsammans med AsthmaTuner gör vi det nu möjligt att hantera och behandla sin astma hemifrån på annat sätt än tidigare, säger Henrik Kangro, medicinsk chef och ledningsansvarig läkare på Min Doktor och fortsätter:

– Med hjälp av en digital lungfunktionsmätare kan patienter mäta sin astma oavsett var de befinner sig, datan skickas till AsthmaTuners app och ger patienten en behandlingsrekommendation baserat på status och läkarens behandlingsplan. Det ger patienten möjligheten att bli delaktig i sin behandling och få mer kontroll över sin astma.

Ger bättre kontroll

Mätningen sker i tre steg. Dels genom en digital lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, där patienten mäter sin lungfunktion, och dels genom att svara på frågor om sina symptom i AsthmaTuners app. Slutligen sker det genom att AsthmaTuner och Min Doktors läkare analyserar patientens dagliga status och ger instruktion om vilken inhalator och hur många puffar som är optimal för patienten just för dagen. Behandlingen är fristående från den befintliga läkarkontakt patienten eventuellt har.

– Jag utvecklade appen för att få ett bättre underlag när jag träffar astmatiker, så att vi kan fokusera på viktiga saker som hur deras vardag kan förbättras. Istället för att astmatikern ska försöka förklara hur hen mår vid exempelvis pollensäsong eller vid fysisk aktivitet kan vi se det i mätningarna. Dessutom berättar appen för astmatikern vilken inhalator man ska ta när, säger överläkare Henrik Ljungberg, grundare av AsthmaTuner.

Allt fler har astma

De senaste årtiondena har antalet personer med astma ökat. I dag har fem till tio procent av alla sjuåringar i Sverige astma, hos vuxna är andelen närmare tio procent. Genom regelbundna mätningar av lungfunktion kan patienter få dagliga rekommendationer för bäst behandling av sina besvär.

– Genom att arbeta digitalt kan vi underlätta otroligt mycket för patienter med kroniska besvär, exempelvis astma.

– Vi hjälper inte bara patienten att må bättre, utan vi banar också väg för en individanpassad vård där patienten kan vara delaktig och få kontroll över sin sjukdom.

– Framöver kommer vi göra ännu fler satsningar för att hjälpa patienter med kroniska besvär, säger Henrik Kangro, medicinsk chef och ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

Läs mer om pilotprojektet med AsthmaTuner

För ytterligare information:

Fanny Ernestrand, kommunikatör, 010 - 16 00 406, fanny.ernestrand@mindoktor.se