Pressinformation Min Doktor på Vitalis 24-26 april 2018

2018-04-17

Dags för en konstruktiv dialog om digitala läkarbesök

Digitala läkarbesök är en tjänst i snabb utveckling, som drivs på av digitaliseringens möjligheter och allmänhetens ökande behov. Det är naturligt att missförstånd uppstår när samhällsutvecklingen går fort. Min Doktor välkomnar en diskussion om utveckling av sjukvården och om digitala läkarbesök, men vi efterlyser en seriös diskussion som bygger på fakta, inte på anekdoter och missförstånd. Det är dags att föra en konstruktiv dialog om hur digitala läkarbesök, oavsett leverantör, kan bidra till en bättre hälsa.

Flera av våra läkare, kvalitetsansvariga och tjänsteutvecklare finns på plats under Vitalis, 24–26 april 2018. Vi svarar gärna på frågor om hur vår tjänst fungerar, om vår minskade antibiotikaförskrivning, vad vår tjänst egentligen kostar (sparar) samhället, vilka patienter som söker vård hos oss, vilka ärenden vi triagerar till andra vårdnivåer och hur vi med teknikens hjälp byggt in extra trygghet för både läkare och patient i det digitala vårdmötet.

I syfte att fokusera på fakta och sprida Min Doktors erfarenheter och metoder bjuder vi in till ett seminarium på Vitalis, den 26 april klockan 09:00 i sal J1

Digitala läkarbesök – världens första och kortaste läkarutbildning

Under seminariet delar vi med oss av insikter och erfarenheter av att bygga nya arbetssätt utifrån behov, inte tradition. Vi ger en snabb inblick i hur ett distansmöte faktiskt kan vara tryggare för både patient och läkare, samt i hur data kan vara behjälplig vid avvikelsehantering, utveckling av nya tjänster, kollegialt lärande och individuella kunskapsstöd. Seminariet leds av Henrik Kangro, specialist i internmedicin och hematologi, och medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor.

Om Min Doktor, korta fakta

Efter fem år av digital vård med tillgång till provtagning, triagering och alla kommunikationsvägar (chat, telefon, video) har vi på Min Doktor god förståelse för vilka besvär som lämpar sig för digitala vårdmöten.

Vi ser ständigt över möjligheten att möta fler behov och patientkategorier, till exempel med hjälp av nya tekniska hjälpmedel, uppkopplade mätinstrument och sensorer. Vår ambition är att öka tillgängligheten till vård för dem som behöver det genom att nyttja teknik för att jobba smartare och säkrare, avlasta läkaren från administrativt arbete, öka patientens delaktighet och minska belastningen på de fysiska mottagningarna.

Min Doktor har 150 läkare, barnmorskor och sjukgymnaster i tjänsten som uttrycker tacksamhet över att kunna ta sig tid för bedömning och överväga differentialdiagnoser, lyssna på patienten och över att ha tillgång till beslutsstöd och dagligt kollegialt lärande.

Min Doktor triagerar kostnadsfritt ca 21 procent av inkommande patientärenden till egenvård eller fysisk undersökning.

Min Doktor har samtidigt som patientflödet fördubblats, kraftigt minskat antibiotikaförskrivningen genom aktivt arbete tillsammans med våra läkare.

Välkommen att kontakta oss för möten eller intervjuer! Du hittar oss i monter B03:02.

Petronella Warg, kommunikationschef
petronella.warg@mindoktor.se, tel 0733-424923

Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin, medicinskt ansvarig läkare Min Doktor
henrik.kangro@mindoktor.se

Vi finns även tillgängliga för medverkan i seminarier och paneldebatter under Almedalsveckan. Boka redan nu in måndag 2 juli kl. 9.50–10.40, då ses vi i Läkartidningens tält på Slottsterrassen 6 i Visby.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.