Replik till Magnus Isacson i SvD

2019-03-13

Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, skriver i en replik på en debattartikel om digital vård att man ”under flera år öst ut pengar på något som vi inte vet vad det ger oss tillbaka”. Det är ett häpnadsväckande påstående.

Jag arbetar sedan 2001 som läkare och på Min Doktor sedan 2014, Sveriges första digitala vårdgivare, och kan konstatera att kollegan Isacson verkar ha fått en hel del om bakfoten.

För det första kan vi - och Region Jönköping - visa exakt vad pengarna gått till. Bara i Stockholms län har över 200 000 patienter (ca. 600 per dag i genomsnitt) sluppit att åka till vårdcentralen eller, som tyvärr ofta är fallet på grund av långa köer, till akuten.

För det andra tar ett hundratal specialistläkare på Min Doktor även emot mer komplexa och kostsamma sjukdomsfall. Detta trots att ersättningen vi får är förhållandevis låg – mindre än hälften jämfört med vad det kostar att producera ett fysiskt besök och långt under vår produktionskostnad. I det långa loppet är detta naturligtvis inte hållbart, därför är det enda rimliga att ersättningen för digitala besök kommer att höjas.

För det tredje är vi öppna och transparenta med hur vi arbetar och stärker patientsäkerheten genom metoder som lyser med sin frånvaro inom den fysiska primärvården. Det är bra att nya metoder inom vården granskas, men när man gör det måste man först ta reda på grundläggande fakta. Och glöm då inte att jämföra våra kvalitetsprocesser och vårdresultat med det traditionella systemet.

Jag träffar gärna Isacson och förklarar fördelarna med våra digitala beslutstöd, anonymiserade kollegiala granskning, och automatiska avvikelsesystem som gjort att vi kunnat hjälpa närmare en halv miljon patienter dygnet runt med allt från urinvägsinfektion till sköldkörtelbesvär och psykisk ohälsa med en patientnöjdhet på över 90 procent. För det är exakt vad svenska medborgare får för pengarna.

Henrik Kangro, specialistläkare och Chief Medical Officer på Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.