Sjuksköterskeledda Min Doktor Kliniken i fokus på Vitalis

2019-05-18

Min Doktor är på plats i Göteborg när Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa kring e-hälsa inleds. Bland deltagarna finns bland andra Min Doktors medicinske utvecklingschef Henrik Kangro som tillsammans med kollegor har tagit med sig en vårdklinik i miniatyr för att visa det viktiga samspelet mellan fysisk och digital vård.

– De närmsta åren kommer vi att lansera ett tjugotal kliniker årligen runt om i landet. På Vitalis visar vi vilken typ av tjänster vi kommer att erbjuda genom uppkopplade hjälpmedel, utöver provtagning, såromläggning och vaccinationer samt hur detta samspelar med vårt digitala vårderbjudande, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

Satsningen på fysiska vårdkliniker är ett resultat av att Min Doktor i höstas köpte kedjan Minutkliniken, som numera heter Min Doktor Kliniken, från Apotek Hjärtat och ICA-Gruppen. Hittills i år har också helt nya Min Doktor Kliniker öppnats i bland annat Botkyrka och Kungälv. Inom kort öppnas fler kliniker i Malmö, Solna, Umeå och Enköping.

– Vi vill bidra till en mer patientsäker primärvård med bättre tillgänglighet inom både den digitala och den fysiska vården. Jag ser fram emot att få diskutera både detta och hur vi kan skapa system som premierar samarbete, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

Genom öppnandet av vårdkliniker som är väl integrerade med digitala lösningar räknar Min Doktor med att de vårdprofessionella kommer att kunna fokusera mer på patienterna och mindre på administration.

– Klinikerna kommer till största delen vara ledda av sjuksköterskor. Deras kompetens och viktiga roll liksom att vi alltid ska hänvisa patienter till rätt vårdnivå utan onödiga omvägar kommer jag särskilt att lyfta fram här på konferensen, säger Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor.

Läs mer om de arrangemang som Min Doktor deltar i på Vitalis:
Vården digitaliseras – goda exempel från Norden
Panelsamtal med Henrik Kangro, medicinsk utvecklingschef Min Doktor, samt Sofia Gerward, Emma Spak, Daniel Forslund, Endre Sandvik, 21 maj kl. 16:00 Lokal F3

Digital vård – en onödig omväg eller potentiell lösning för primärvården?
Panelsamtal med Henrik Kangro, Towa Jexmark, Carl-Olof Veraeus, Nasim Ferrokhia, Tobias Perdahl, Emma Spak 22 maj kl. 15:30 Lokal F4

Psykisk ohälsa - fördel digitala vårdmöten
Föreläsning av Olof Johansson, psykolog Min Doktor, forskar på “Digital behandling och återfallsprevention vid depression". 23 maj kl. 10:30 Lokal F6

Träffa oss i monter B05:20 och B05:22

För mer information:
Presstjänst Min Doktor
Tel: 010 160 04 06
E-post: press@mindoktor.se

Web: www.mindoktor.se/kliniken/

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.