Sjukvården i Halland gör sig redo inför sommaren

2016-06-27

Eva Osvald Gustafsson, direktör Framtidsarbetet Region Halland, ser digitala vårdmöten som ett komplement till besök på länets vanliga vårdcentraler i sommar och en möjlighet till förbättrad tillgänglighet för patienten: – Inför sommaren har vi på olika sätt sett över hur vi ska kunna möta upp det behov av akut vård som finns. Vi får ett ökat tryck på våra akutmottagningar, även av patienter som inte är i behov av akut specialistvård, utan har behov av vård inom primärvården. För vissa av de här patienterna kommer vi nu kunna erbjuda ett digitalt läkarbesök. Det ökar tillgängligheten och valfriheten till vård och är ett bra tillfälle att testa de möjligheter som den nya digitala tekniken ger.

Daniel Persson är affärsutvecklingsansvarig på Min Doktor: – En stor andel av de patienter som uppsöker primärvården behöver inte fysisk undersökning för att få korrekt diagnos och behandling. De köar i onödan. Det är precis det här som Min Doktor är till för, att ge fler patienter vård snabbare. Det betyder också att vi frigör tid på akuten för de patienter som verkligen behöver fysiska läkarmöten. – Min Doktor grundades av skånska läkare som ville effektivisera vården. Vi erbjuder ett tryggt och snabbt alternativ till tidsbokning och väntrum för patienter som har enklare besvär. Idag har vi både privatpersoner och försäkringsbolag som kunder och läkarna hos Min Doktor har redan hanterat över 20 000 patientärenden över nätet.

Samarbetet mellan Region Halland och Min Doktor är ett led i att möta behovet av vård under sommaren i regionen och stärka tillgängligheten. Samarbetet pågår under perioden 27 juni till 28 augusti och kommer att vara kostnadsneutralt för privata vårdgivare. Region Halland har valt att genomföra detta samarbete i begränsad omfattning under den tid på året då trycket på den akuta sjukvården är som störst. För de patienter som får detta erbjudandet kommer det att vara valfritt att delta.

Såhär går det till på akuten

När patienter uppsöker akuten gör vårdpersonalen alltid en första så kallad triagering, en bedömning av hur allvarligt och akut ärendet är. Om patienten inte är i behov av akut specialistvård på sjukhuset kan vårdpersonalen vid akuten i sommar, för vissa patienter, erbjuda ett läkarbesök på nätet som alternativ till det vanliga “fysiska” besöket på en vårdcentral. Patienten får en personlig kod som gäller som betalning vid onlinebesöket och kostnaden är samma som ett vanligt besök på en vårdcentral. På så vis får patienten diagnos och behandling utan att sitta kanske flera timmar i onödan i väntrummet.

Om Min Doktor

Min Doktor är en vårdcentral på nätet. Hos Min Doktor jobbar läkare som har svensk läkarlegitimation och lång erfarenhet inom sina områden. Företaget är en registrerad vårdgivare som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Tjänsten är utvecklad av erfarna läkare tillsammans med världsledande kompetens inom digital teknik och säkerhet. Företaget grundades 2013 av en skånsk läkare och är helt privatägt. Hittills har över 20 000 patienter fått hjälp av Min Doktor.

Såhär går det till på Min Doktor

Patienten loggar in på halland.mindoktor.se med sitt BankID på en mobil, padda eller dator och fyller i den personliga koden hon fått av vårdpersonalen på akuten. Hon väljer en sjukdomskategori och besvarar de anpassade medicinska frågorna. Hon får också möjlighet att själv beskriva sina besvär. Informationen skickas iväg krypterad till våra läkare som ofta svarar inom en timme, garanterat inom fyra timmar. Då får patienten ett mail som uppmärksammar henne på att hon har fått ett svar, och av säkerhetsskäl loggar hon in på Min Doktor igen för att kunna läsa svaret. Ibland får patienten besvara fler frågor från läkaren, bifoga bilder eller gå för provtagning. Läkaren kan vid behov skriva remiss eller skriva ut recept på mediciner som patienten sedan får hämta ut på närmaste apotek.

Den som vill använda tjänsten utan att först besöka akutmottagningen, ska gå in på den nationella sajten mindoktor.se. Ingen bokning behövs. Då kostar tjänsten 250 kr för ett läkarbesök och 150 kr för receptförnyelser.

Kontaktuppgifter för mer information

Eva Osvald, direktör Framtidsarbetet Region Halland, tel: 070-425 87 24

Elisabeth Funkqvist, Kommunikationsavdelningen Region Halland, tel: 076-607 67 97

Petronella Warg, Presskontakt Min Doktor, tel: 0733-42 49 23

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.