Träffa Min Doktor på mässan för välfärdsteknologi MVTE 2017

2017-01-22

Min Doktor är Sveriges första och största digitala vårdcentral. Med fokus på att skapa ett effektivt möte för både patient och läkare har man kombinerat ny teknik med traditionell vård och dessutom gjort det möjligt för patienten att delta aktivt i vårdprocessen. Hittills har Min Doktor behandlat 55 000 patienter över nätet.

Genom att flytta den större delen av det administrativa arbetet från läkaren till patienten, som i princip skriver sin journal själv, och med hjälp av strukturerad datainsamling, får läkaren ett tydligt beslutsunderlag att ställa diagnos på. Vid behov remitterar läkaren patienten för provtagning, ber henne bifoga bilder eller tar en telefonkontakt. 85 % av all patientkontakt sker dock i en skriftlig asynkron dialog vilket frigör såväl läkare som patient då ingen av dem behöver boka eller passa en tid.

Min Doktor har öppet dygnet runt och har en genomsnittlig svarstid på under en timme. Alla läkare som jobbar i tjänsten har svensk läkarlegitimation och de allra flesta är specialister. Vi har 35 aktiva läkare som jobbar extra hos Min Doktor och har sin ordinarie anställning på traditionella vårdcentraler och sjukhus. Över 80 läkare står i kö för att få jobba hos Min Doktor.

Företaget är en registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Vi samarbetar med Region Halland, Wetterhälsan i Jönköping, Novakliniken i Skåne, Apoteket AB och några av Sveriges största försäkringsbolag: Euro Accident, Länsförsäkringar, Skandia och Trygg-Hansa. Våra patienter kan komma även direkt in i tjänsten utan omväg via våra partners.

Digital vård är en ny bransch på stark frammarsch och som när den implementeras sätter strålkastarljuset på föråldrade befintliga processer och system inom den traditionella vården. Trots att Sverige har ett uttalat mål att bli bäst i världen på ehälsa 2025 kvarstår fakta att varken it-system eller regelverk hunnit med i den utveckling som innovativa aktörer driver. Att förändra processer i vården tar tid och kräver en kontinuerlig dialog med beslutsfattare, politiker och representanter för den offentliga vården. Vi välkomnar därför alla frågeställningar som vi tillsammans kan se till att besvara och lösa så att digitaliseringen kan komma till nytta. Vi ses i monter G:05 på MVTE 2017 24-25 januari!

Kontakta oss på MVTE:

Daniel Persson, affärsutveckling 073 517 26 01

Martin Dahl, affärsutveckling 073 336 80 40

Petronella Warg, press och samhällskontakter 073 342 49 23

Min Doktor vann bland annat IT i vården-priset 2016 med motiveringen: “Årets IT i vården-pristagare har tagit den digitala vårdcentralen till en ny nivå. Med en helt digital arbetsprocess blir vården av enklare sjukdomstillstånd enkelt och effektivt tillgänglig dygnet runt för patienterna med ett brett utbud av råd, recept och uppföljning. Vinnaren banar väg för en ny bransch av digital vård som komplement och avlastning för den vanliga vården, med stor potential för nya, gränsöverskridande och patientfokuserade digitala tjänster”.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.