Utbredd oro i Halland för lång väntan på läkarvård

2017-12-28

En SIFO-undersökning* visar att 62% av hallänningarna känner oro över att det tar lång tid att få träffa läkare när de behöver det. Samma undersökning visar att 33% av hallänningarna någon gång de senaste tre åren valt att åka till akuten för en åkomma som borde hanteras av vårdcentralen, för att snabbare få träffa en läkare - högsta siffran i landet. Det medför onödigt höga kostnader och risk för undanträngning av patienter som verkligen behöver det akuta besöket.

Sverige står inför en befolkningsökning med vårdbehov som är omöjliga att möta om vi inte nyttjar teknikens möjligheter och kostnadseffektivitet. Köerna är långa redan idag och vi blir både äldre och fler, samtidigt som en mindre andel av befolkningen bidrar ekonomiskt till välfärden. Digital vård, sk nätläkare, ökar tillgången till läkarvård och kostar en tredjedel av vad fysisk vård kostar. Genom att patienter med besvär som lämpar sig för digital vård flyttas från vårdcentralen, så kortas köerna i flera led, även till akuten. Tillsammans med Region Halland har vi genomfört ett pilotprojekt på 24 vårdcentraler och nu väntar en studie som bland annat ska visa om vi kunnat ha en avlastande effekt.

Min Doktor är den första och ledande digitala vårdgivaren i Sverige. Efter fyra år är vi och våra hundra läkare, därtill flera barnmorskor och sjukgymnaster, stolta över att ha levererat vård av hög kvalitet till 200 000 patienter. Vi har alltid haft tillgång till och betalat för provtagning och röntgen, en självklarhet för våra läkare och något som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) numera ställer som krav på andra digitala vårdgivare. I och med vårt samarbete med vårdcentraler och Apoteket AB runt om i landet kan patienter nå provtagning nästan när och var som helst. SKL kräver också att andra digitala vårdgivare ska införa triagesystem, som vi haft sedan starten och som underlättar för läkarna att helt kostnadsfritt för patient och samhälle hänvisa patienterna till rätt nivå av vård: rådgivning/egenvård, digitalt vårdbesök eller fysisk undersökning.

Med vår skriftliga, icke-simultana modell får patienten god tid på sig att besvara läkarens frågor och kan skicka in sitt ärende dygnet runt. Läkaren kan välja att kommunicera skriftligt, via telefon eller video beroende på vad patienten behöver och hinner därför handlägga fler patienter.

Vi rapporterar patientdata om diagnos och förskrivning till Nationella Patientöversikten (NPÖ) precis som andra vårdgivare i Sverige gör, så att nästa läkare som patienten besöker kan ta del av informationen. Att alla landsting har olika versioner av journalsystem är däremot ett problem för alla vårdgivare - både inom och utanför regionsgränser.

Kostnaderna för digital vård är en tredjedel (400 kr inklusive provtagningskostnader, i distansbesöksersättning + 250 kr i patientavgift) av vad det kostar att producera fysisk vård (1700 kr enligt SKL). För tio miljoner kronor får Sverige ut 15 500 digitala besök, men bara 6000 fysiska besök. Därför är det en direkt besparing för samhället och skattebetalare. Samtidigt innebär den digitala kontakten också en indirekt samhällsbesparing på lika mycket pengar, när patienter inte behöver ta ledigt från jobbet, transportera sig eller sitta i telefonköer och väntrum. Det visar en studie av docent Björn Ekman från Lunds universitet som du kan läsa här http://bit.ly/2lmPKmd.

Vårdcentraler får en listningsersättning för sina patienter oavsett om de kommer eller inte. När patienten väljer att nyttja det fria vårdvalet och går till en annan vårdgivare (fysisk eller digital) så ersätts den vårdgivaren i sin tur av den vårdcentral där patienten är listad. Det låter logiskt, men att det är ett ohållbart system har vi påtalat länge och vi driver på för att SKL ska hitta en bättre lösning så att inte vårdcentralerna känner att de behöver motarbeta fördelarna med digital vård av rent ekonomiska skäl. Vårdcentralerna behöver en ekonomi som tillåter dem att finnas där för alla, för dem som behöver kontinuitet i vården, för multisjuka och äldre. Därför är vi starka förespråkare av en nationell ersättningsmodell (som inte går via vårdcentralerna) och ger patienterna ökad tillgång till vård oavsett mötesform.

Min Doktors läkare är desamma som jobbar på patienternas vanliga vårdcentraler och sjukhus och som väljer att jobba extra hos oss istället för på andra orter eller i Norge. Därför kan patienten känna sig lika trygg med diagnos och behandling, för de besvär vi handlägger, som hos vilken annan vårdcentral som helst i landet. Vår engagerade kvalitetsavdelning har dessutom tillsammans med våra ingenjörer nyttjat tekniken för att bygga bort många av de risker för felbehandling som sker i den vanliga vården idag, som beslutsstöd, varningsflaggor, snabb tillgång till nationella riktlinjer och automatiserade påminnelser om remisser och labsvar till läkaren.

Läkarna representerar 23 specialistområden och de kan när som helst rådfråga varandra i ett slutet chatforum. Det finns naturligtvis åkommor som vi inte kan handlägga, som kräver en fysisk undersökning. Därför är vi noga med att inte erbjuda tex hjälp mot brutna ben, öroninflammation eller lunginflammation. Men vi kan hjälpa till med mycket annat - tex urinvägsinfektioner, erektionsbesvär, lättare depression, halsfluss och hudåkommor. Vad gäller digitala vårdmöten för psykisk ohälsa är det nog det område där det internationellt finns flest goda erfarenheter, bland annat från amerikanska Veterans Health Administration https://www.telehealth.va.gov.

Vi redovisar öppet vår antibiotikaförskrivning på webben och välkomnar fler vårdgivare att vara lika transparenta så vi kan jämföra (men ingen har konstigt nog tackat ja än). Vi samarbetar också med Strama på flera sätt för minskad antibiotikakonsumtion i samhället.

Vi är glada över att vårdcentralen Kungsbacka vill samarbeta! Självklart ska alla patienter ha tillgång till god vård i olika slags möten och även kontinuitet när det behövs - och för att Sverige ska kunna leverera det måste vi samarbeta i smartare vårdprocesser utifrån patientens bästa, inte utifrån den inarbetade strukturens bästa.

Som registrerade vårdgivare lyder Kungsbacka vårdcentral och vi under exakt samma lagar och kvalitetssäkringen är densamma. Du som patient får samma vård, bara mötet är annorlunda. Välkommen!

*Min Doktor beställde SIFO-undersökningen. Metod: Enkätundersökning i Kantar Sifos onlinepanel. Slumpmässigt rekryterad riksrepresentativ kvalitetspanel. Genomfördes 5-19 oktober 2017. 6179 webbintervjuer. Målgrupp: Allmänheten 18-79 år

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.