Varför är utomlänsavtalet inte en bra ersättningsmodell för digital vård?

2019-04-03

Varför är utomlänsavtalet inte en bra ersättningsmodell för digital vård? Erika Ullberg (S), oppositionsregionsråd i SLL, förklarade sin syn på saken vid vårt frukostseminarium den 21 mars på temat ”Vad mer vill ni veta?”. Hon menar att utomlänsavtalet hindrar samverkan.
Du kan läsa mer om frukostseminariet på https://lnkd.in/d5udWUA

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.