WeMind och Min Doktor i samarbete för bättre psykisk hälsa

2018-08-31

WeMind och Min Doktor inleder ett samarbete för att erbjuda platsoberoende psykiatrisk vård. Patienter från 18 års ålder med besvär som bedöms vara lämpliga för digital psykiatrisk behandling kommer att kunna få hjälp från och med september. Den nätbaserade psykologiska och psykiatriska vården baseras på väl beprövade och beforskade metoder.

Psykisk ohälsa i olika former drabbar stora delar av befolkningen. Enligt Folkhälsomyndigheten uppgav 19 procent av kvinnor och 12 procent av män i åldrarna 16–84 att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande och 36 procent av samtliga uppgav att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest.

(1) Varannan som söker psykiatrisk vård får i dag vänta minst en månad på ett första besök och var åttonde får vänta längre än tre månader. (2)

Samarbetet mellan WeMind och Min Doktor syftar till att hjälpa personer som annars riskerar få vänta länge på att få professionell hjälp med att komma igenom eller ur en depression, stressproblematik eller annan psykisk ohälsa. Samtliga patienter kommer precis som idag först att bedömas av läkare, därefter anpassas val av behandling efter individuella behov. Till exempel kan patienten få kontakt med psykiater, WeMinds psykologer eller remitteras till fysisk vårdkontakt. Behandling av psykisk ohälsa på distans och med hjälp av digitala verktyg är ett väl utvecklat område underbyggt av beprövad erfarenhet och världsledande forskning från bland annat Linköpings universitet.

– Vi har valt samarbetspartner med omsorg och Min Doktor som vi följt i tre år är den digitala vårdgivare som vi ser har samma höga kvalitetskrav på patientsäkerhet, uppföljning och val av behandlingsmetoder som vi själva, säger Urban Pettersson Bargo, vd WeMind.

– Vi vill tillsammans skapa världens bästa tjänst för första linjens psykiatri där patienter snabbt får träffa läkare eller psykolog för en första bedömning och där vi sedan erbjuder stöd och vård byggd på forskningsbaserade metoder, säger Daniel Persson, utvecklingschef Min Doktor.
– Vi har valt att samarbeta med WeMind eftersom vi ser dem som Sveriges främsta psykiatriska vårdgivare. Det är en fördel att kunna nyttja deras kunskap och erfarenhet på området istället för att bygga det själva, säger Daniel Persson.

Henrik Kangro är medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor och har varit med om att utveckla tjänsten sedan 2014:

– Min Doktor har goda erfarenheter av att hjälpa människor med psykiska besvär av olika dignitet i princip sedan tjänsten startade. Vi har också medvetet valt att hålla lite lägre profil inom området i väntan på det här samarbetet som innebär att vi nu kan både utveckla och bredda vårt utbud. Fantastiskt att vi äntligen har hittat rätt partner, med gemensamt grundtänk i kvalitetsmål och vision, och att vi tillsammans nu kan ta nästa steg. Wemind representerar en stabil grund av vetenskap och kompetens inom psykiatrisk vård och behandling.

– Vi har nu alla möjligheter att bidra till en bättre situation inom en av vårt samhälles största utmaningar, psykisk ohälsa, säger Henrik Kangro.

  1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/angslan-oro-eller-angest/
  2. http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/SpecialiseradBesok/

Om WeMind

WeMind vill förbättra psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande för sina patienter. WeMind strävar efter att motsvara eller överträffa sina intressenters förväntningar, speciellt vad avser patienters behandlingsresultat och bemötande. WeMind startades 2006 av Urban Pettersson Bargo som då gick psykologprogrammet på Stockholms universitet. Dess 340 medarbetare på 15 mottagningar runt om i landet behandlar årligen cirka 20 000 patienter. Läs mer på wemind.se

Om Min Doktor

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare med fokus på patientsäkerhet och samhällsnytta. Företaget grundades 2013 av läkaren Magnus Nyhlén med ambitionen att skapa en för både läkare och patienter effektiv, tillgänglig och säker vårdprocess på nätet. Idag har Min Doktor över 100 anställda vid huvudkontoret i Malmö, samt vårdprofessionella på deltid: barnmorskor, sjukgymnaster och 150 läkare inom 25 specialistområden. Läs mer på mindoktor.se

För mer information:

Presstjänst Min Doktor, 010 16 00 406

Urban Pettersson Bargo, vd WeMind urban@wemind.se tel 08-406 00 40

Daniel Persson, Utvecklingschef Min Doktor daniel.persson@mindoktor.se tel 073 517 26 01

Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig läkare Min Doktor Henrik.Kangro@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.