Display1

Display2

Display3

Title1

Title2
Subhead
Body1
Body2
Body3

Intro

LinkText

ButtonText


Display 1 lorem

Intro - Urinvägsinfektion (UVI) är en mycket vanlig infektion som orsakas av bakterier. Vanliga symptom vid urinvägsinfektion är att behöva kissa ofta, att det svider när du kissar och att det gör ont i nedre delen av magen. Urinen kan också vara grumlig och lukta illa.

Body 2 - Oftast stannar bakterierna i urinröret och urinblåsan. Denna form av urinvägsinfektion kallas blåskatarr eller cystit. Lindriga former av blåskatarr kan läka ut av sig själv inom en vecka, och i andra fall krävs behandling.

NjurbäckÅeninflammation är en allvarlig form av urinvägsinfektion som innebär att bakterierna spridit sig till njurarna eller njurbäckenet. Vanliga symptom är feber och smärta vid sidan av magen, åt ländryggen till. Njurbäckeninflammation kräver alltid behandling.

Title 1 - Varför får man 
urinvägsinfektion?

Body2 p Kvinnor får generellt lättare urinvägsinfektion än män. Det beror på att kvinnor har kortare urinrör än män. Eftersom urinrörets öppning hos kvinnor också sitter närmare ändtarmsöppningen, har bakterierna från ändtarmen lättare att ta sig in i urinröret

ÅgGraviditet och klimakteriet
Body2 p Kvinnor får generellt lättare urinvägsinfektion än män. Det beror på att kvinnor har kortare urinrör än män. Eftersom urinrörets öppning hos kvinnor också sitter närmare ändtarmsöppningen, har bakterierna från ändtarmen lättare att ta sig in i urinröret
ÅgGraviditet och klimakteriet
Body2 no-p Kvinnor får generellt lättare urinvägsinfektion än män. Det beror på att kvinnor har kortare urinrör än män. Eftersom urinrörets öppning hos kvinnor också sitter närmare ändtarmsöppningen, har bakterierna från ändtarmen lättare att ta sig in i urinröret

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.