Display 1 lorem

Intro - Urinvägsinfektion (UVI) är en mycket vanlig infektion som orsakas av bakterier. Vanliga symptom vid urinvägsinfektion är att behöva kissa ofta, att det svider när du kissar och att det gör ont i nedre delen av magen. Urinen kan också vara grumlig och lukta illa.

Body 2 - Oftast stannar bakterierna i urinröret och urinblåsan. Denna form av urinvägsinfektion kallas blåskatarr eller cystit. Lindriga former av blåskatarr kan läka ut av sig själv inom en vecka, och i andra fall krävs behandling.

NjurbäckÅeninflammation är en allvarlig form av urinvägsinfektion som innebär att bakterierna spridit sig till njurarna eller njurbäckenet. Vanliga symptom är feber och smärta vid sidan av magen, åt ländryggen till. Njurbäckeninflammation kräver alltid behandling.

ÅgGraviditet och klimakteriet
  • Ont i magen.
  • Illamående.
  • Kräkningar (ofta plötsliga, så kallade kaskadkräkningar).
  • Diarré.
  • Feber.
  • Huvudvärk.
  • Ont i kroppen, muskel- och ledvärk.

Display1

Display2

Display3

Subhead

Title1

Title2

Intro

Body1
Body2
Body3

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.