Allergiska reaktioner och vaccination mot covid-19

Det här gäller endast för dig som ska vaccinera dig mot covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Du som tidigare haft allergiska reaktioner i samband med vaccination, eller tidigare behövt sjukhusvård på grund av en allergisk reaktion, måste av patientsäkerhetsskäl vaccineras mot covid-19 på en vårdcentral. För att bli vaccinerad på den vårdcentral där du är listad, behöver du en remiss. Våra sjuksköterskor kan hjälpa dig med remissen.

Vuxna

  • Kontakta våra sjuksköterskor som hjälper dig vidare.

  • Besvara frågorna som du får inför besöket. Uppge att du vill ha en remiss för vaccination mot covid-19 på den vårdcentral där du är listad.

  • Skicka in ditt ärende. Du blir därefter kontaktad av våra sjuksköterskor, som hjälper dig med remissen.

Om du har frågor, kontakta vår support.

Ungdomar under 16 år

Om du är under 16 år, behöver en av dina vårdnadshavare, t.ex. en förälder, sköta kontakten med våra sjuksköterskor.

  • Din vårdnadshavare behöver kontakta våra sjuksköterskor som hjälper er vidare.

  • Din vårdnadshavare behöver besvara frågorna som du får inför besöket. Uppge att ni vill ha en remiss för vaccination mot covid-19 på den vårdcentral där du är listad.

  • Skicka in ärendet. Din vårdnadshavare blir därefter kontaktad av våra sjuksköterskor som hjälper er med remissen.

Om du har frågor, kontakta vår support.