Allergiska reaktioner och vaccination mot covid-19

Det här gäller endast för dig som ska vaccinera dig mot covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Du som tidigare haft allergiska reaktioner i samband med vaccination, eller tidigare behövt sjukhusvård på grund av en allergisk reaktion, måste av patientsäkerhetsskäl vaccineras mot covid-19 på en vårdcentral.

För att bli vaccinerad på den vårdcentral där du är listad, behöver du en remiss. Om du är 18 år eller äldre, kan våra sjuksköterskor hjälpa dig med remissen.

Gör så här

  • Kontakta våra sjuksköterskor som hjälper dig vidare.

  • Besvara frågorna som du får inför besöket. Uppge att du vill ha en remiss för vaccination mot covid-19 på den vårdcentral där du är listad.

  • Skicka in ditt ärende. Du blir därefter kontaktad av våra sjuksköterskor, som hjälper dig med remissen.

Om du har frågor, kontakta vår support.