Nurse Giving Vaccination Shot To Man

Vaccination mot covid-19 i Västra Götaland

Vi vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vaccinationen är kostnadsfri.

På den här sidan hittar du information om hur vaccinationen går till.

För information om påfyllnadsdoser av vaccinet mot covid-19, se 1177.se.

Vi vaccinerar i Göteborg, Kungälv och Borås

Nurse smiling at patient

Turordning

I dagsläget kan personer som är 12 år eller äldre vaccineras.

Observera att åldersgränsen för vaccination kan skilja mellan våra mottagningar – se nedan för mer information.

Inför vaccinationen

Följande gäller inför vaccinationen:

 • Du vaccinera dig på våra mottagningar i Borås, Högsbo, KungälvMölndalNordstan köpcentrum och Torslanda. Se respektive mottagning för öppettider.

 • Om du fyller 16 år i år eller är äldre, kan du komma till mottagningen på drop-in när det passar dig. Ingen tidsbokning behövs.

 • Om du är 12 till 15 år, kontakta vår support för vaccinationstider.

 • Ta inte något annat vaccin under perioden 7 dagar före till 7 dagar efter vaccinationen mot covid-19. Undantaget är influensavaccinet Vaxigrip Tetra, som kan tas samtidigt som vaccinet mot covid-19.

 • Om du är under 18 år, läs här om vaccination av barn och unga.

 • Om du är 12 till 15 år, krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare (samtyckesblankett finns här). Undantaget är om du fyller 15 år i år eller är äldre. Då kan det göras en bedömning om du nått sådan mognad att du själv kan samtycka till vaccinationen. I sådant fall behövs inte en samtyckesblankett.

 • För information om vad som gäller för påfyllnadsdoser av vaccinet mot covid-19, se 1177.se.

 • Om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår support.

Vaccinationstillfället

Det är viktigt att undvika trängsel i samband med vaccinationen. Vår personal finns på plats för att se till att allt fungerar så smidigt som möjligt.

Följande gäller vid vaccinationstillfället:

 • Ta med ID-kort eller annan legitimation utfärdad av svensk myndighet. För att legitimera dig med ett utländskt pass måste du ha ett svenskt personbevis.

 • Om du är under 18 år, läs här om vaccination av barn och unga.

 • Om du är 12 till 15 år, ta med en samtyckesblankett ifylld av samtliga vårdnadshavare. Observera att en vårdnadshavare måste vara med vid vaccinationen, om den inte sker i skolans regi.

 • Klä dig på ett sätt som gör det enkelt att ge vaccin i överarmen.

 • Om du vill, kan du ta med eget munskydd.

Efter vaccinationen

Biverkningar efter vaccinationen

Vanliga biverkningar efter att ha fått vaccin mot covid-19 är ömhet på stickstället i armen, trötthet, huvudvärk, lätt feber, smärta i leder och muskler samt att känna sig frusen. Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen och brukar gå över inom 1 till 2 dygn.

Om du får en reaktion i form av klåda eller utslag efter dos 1, kontakta din vårdcentral för en diskussion om den andra dosen.

Om du har frågor om biverkningar, mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen, kan du kontakta våra sjuksköterskor online.

Sjukvården rapporterar misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera upplevda biverkningar efter vaccinationen på lakemedelsverket.se/rapportera.

Min Doktors vaccinationskort

Du kan se alla vaccinationer som du gjort hos Min Doktor på vaccinationskortet i vår app.

Ger vaccinationen ett heltäckande skydd?

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19, men den som vaccinerat sig löper mindre risk att bli allvarligt sjuk.

När har jag ett fullgott skydd mot covid-19?

Det tar minst 1 vecka efter dos 2 innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Rapportering till nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

 • Den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer

 • Datum för vaccinationen

 • Vaccin som användes

 • Vårdgivare som ansvarade för vaccinationen

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fortsätt att skydda dig och andra!

Även om du har vaccinerat dig är det viktigt att du fortsätter följa de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning:

 • Stanna hemma om du är sjuk

 • Håll avstånd till andra människor

 • Tvätta händerna ofta

Mer information

Mer information om vaccinationen mot covid-19 finner du på Västra Götalandsregionen och 1177.se.

ICA Maxi Göteborg

Grafiska vägen 16,
Göteborg

ICA Maxi Högsbo

Lona Knapes gata 1,
Västra Frölunda

ICA Maxi Kungälv

ICA Maxi,
Gymnasiegatan, Kungälv

ICA Maxi Torslanda

ICA Maxi,
Gamla Flygplatsvägen 60, Torslanda

Nordstan

Götgatan 12,
Göteborg, inne på Apotek Hjärtat

ICA Maxi Borås

Trandögatan 16,
Borås

Frågor angående vaccin mot covid-19? Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered din vaccinering genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning