Vaccination mot covid-19 i Västra Götaland

På uppdrag av Västra Götalandsregionen vaccinerar vi mot covid-19. I dagsläget vaccineras personer som är födda år 2005 eller tidigare.

På den här sidan hittar du information om hur vaccinationen går till.

Vi har drop-in på vår mottagning i Göteborg (Nordstan), så du behöver inte boka tid för att bli vaccinerad. Se här för information om tiderna för drop-in.

Vi vaccinerar i Göteborg (Nordstan)

Turordning

I dagsläget kan personer som är födda år 2005 eller tidigare vaccineras, liksom personer med riskfaktorer.

Vaccinationen är kostnadsfri och utförs på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Inför vaccinationen

Följande gäller inför vaccinationen:

 • Vi har drop-in på vår mottagning i Göteborg (Nordstan), så du behöver inte boka tid för att bli vaccinerad. Se här för information om tiderna för drop-in.

 • Du ska ha varit symptomfri i minst 7 dagar innan vaccinationstillfället. Vanliga symptom på covid-19 är hosta, feber, andningsbesvär och snuva.

 • Ta inte något annat vaccin under perioden 7 dagar före till 7 dagar efter vaccinationen mot covid-19. Undantaget är influensavaccinet Vaxigrip Tetra, som kan tas samtidigt som vaccinet mot covid-19.

 • Om du är under 18 år, läs mer här om vad som gäller för dig .

 • Om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår support.

Vaccinationstillfället

Det är viktigt att undvika trängsel i samband med vaccinationen. Vår personal finns på plats för att se till att allt fungerar så smidigt som möjligt.

Följande gäller vid vaccinationstillfället:

 • Du måste vara helt symptomfri. Om du har symptom på covid-19, stanna hemma.

 • Ta med ID-kort eller annan legitimation utfärdad av svensk myndighet. För att legitimera dig med ett utländskt pass måste du ha ett svenskt personbevis.

 • Om du är under 18 år, läs mer här om vad som gäller för dig.

 • Klä dig på ett sätt som gör det enkelt att ge vaccin i överarmen.

 • Om du vill, kan du ta med eget munskydd.

Efter vaccinationen

Biverkningar efter vaccinationen

Vanliga biverkningar efter att ha fått vaccin mot covid-19 är ömhet på stickstället i armen, trötthet, huvudvärk, lätt feber, smärta i leder och muskler samt att känna sig frusen. Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen och brukar gå över inom ett till två dygn.

Om du får en reaktion i form av klåda eller utslag efter dos 1, kontakta din vårdcentral för en diskussion om den andra dosen.

Om du har frågor om biverkningar, mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen, kan du kontakta våra sjuksköterskor online.

Sjukvården rapporterar misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera upplevda biverkningar efter vaccinationen på lakemedelsverket.se/rapportera.

Min Doktors vaccinationskort

Du kan se alla vaccinationer som du gjort hos Min Doktor på vaccinationskortet i vår app.

Ger vaccinationen ett heltäckande skydd?

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19, men den som vaccinerat sig löper mindre risk att bli allvarligt sjuk.

När har jag ett fullgott skydd mot covid-19?

Det tar minst en vecka efter dos 2 innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Rapportering till nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

 • Den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer

 • Datum för vaccinationen

 • Vaccin som användes

 • Vårdgivare som ansvarade för vaccinationen

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fortsätt att skydda dig och andra!

Även om du har vaccinerat dig är det viktigt att du fortsätter följa de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning:

 • Stanna hemma om du är sjuk

 • Håll avstånd till andra människor

 • Tvätta händerna ofta

Mer information

Mer information om vaccinationen mot covid-19 finner du på Västra Götalandsregionen och 1177.se.

Nordstan

Götgatan 12
411 05, Göteborg

Frågor angående vaccin mot covid-19? Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered din vaccinering genom att först få rådgivning online
 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor
Starta rådgivning