Quality assurance officer

Malmö, Sweden

Vill du precis som vi göra vården mer tillgänglig och effektiv för patienter såväl som vårdpersonal? Min Doktor/Docly erbjuder patienter med behov av primärvård en snabb och enkel kontakt med vårdpersonal oavsett var de befinner sig. Vi söker nu en Medicinsk Kvalitetssamordnare till vår Kvalitetsavdelning för att tillsammans med oss fortsätta utveckla vårt kvalitetsledningssystem nationellt och internationellt.

Min Doktors kvalitetsavdelning ansvarar för att Min Doktor/Docly uppfyller de krav som ställs på en registrerad vårdgivare enligt gällande lagar och författningar. Det innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem med för oss tillämpliga riktlinjer och rutiner, att vi arbetar systematiskt med att hantera avvikelser och klagomål, riskanalyser, egenkontroller och fortlöpande förbättringsarbeten. Förutom att uppfylla de lagmässiga kraven har vi som vision och målsättning att vår digitala vård ska erbjuda en ännu högre kvalitet än den fysiska vården.

Min Doktor är en etablerad vårdgivare i Sverige som står inför en expansion i andra länder, vilket gör att vi nu behöver utöka vårt team både för det nationella och internationella arbetet.

Vad skall du göra

Som medlem i teamet kommer du att delta i en mängd olika aktiviteter för att Min Doktor/Docly ska leverera god vård med hög kvalitet såväl nationellt som internationellt. Då vi fortfarande som digital vårdgivare bryter ny mark består kvalitetsarbetet av att skapa och implementera nya rutiner och riktlinjer för digital behandling. Vi driver också ett kvalitetsarbete med att följa applicerbara kvalitetsindikatorer och engagerar oss i att ta fram nya indikatorer som speglar den digitala vården.

I ditt uppdrag kommer du att:

- Tillsammans med medicinsk rådgivare och andra professioner fortlöpande implementera och uppdatera riktlinjer och rutiner i Min Doktors/Doclys kvalitetsledningssystem.

- Kontinuerligt utvärdera kvaliteten på tjänsten och vården Min Doktor/Docly tillhandahåller och hitta förbättringsområden. Att analysera statistiska data är en central del av detta.

- Utreda och dokumentera avvikelser och klagomål. Detta är också en central del i ditt arbete, för att minska risker och arbeta med ständiga förbättringar.

- Sammanställa och tolka lagstiftningen för att säkerställa att Min Doktors verksamhet överensstämmer med författningar och regelverk.

-Samarbeta med och utveckla medicinsk medicinsk kvalitet i bolagets internationella del/Docly

Vem är du?

För att lyckas i rollen ser vi helst att du har en medicinsk bakgrund. Det är också viktigt att du har gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete och uppföljning, gärna inom svensk hälso- och sjukvård.

Det är meriterande om du har arbetat med följande:

  • avvikelser, klagomål och synpunkter samt förbättringsarbete.
  • har erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete inom medicinteknik.
  • har kunskap om riskanalysarbete, gärna enligt ISO-standarden 14971.
  • har erfarenhet av att arbeta i bolag som innehar certifiering enligt ISO 13485.

Som person är du analytisk och noggrann. Du ska ha sinne för detaljer och samtidigt kunna se helheten.

  • Du kommer att arbeta i nära samarbete med personer från olika delar av företaget, t.ex. supportpersonal, programutvecklare, läkare och därför är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga och enkelt kan anpassa dig till nya situationer och grupper.
  • Du ser positivt på den utmaning det innebär att hitta sätt att tolka regler och föreskrifter som ännu inte är anpassade till digital hälso- och sjukvård.
  • Du är van vid dokumentation och att skriva rapporter
  • Du har mycket goda kunskaper i engelska språket.

Så här ansöker du

Bra att veta:
Min Doktors kvalitetsarbete inom svensk sjukvård skrivs och kommuniceras på svenska. På Min Doktors huvudkontor är engelska det officiella språket i tal och skrift.

Så här söker du!

Ansök senast den 28 oktober med CV och personligt brev. Märk din ansökan med ”Medical QA Officer Min Doktor/Docly på: https://www.mindoktor.se/jobs/#open-positions

Har du frågor om tjänsten så kontaktar du: Camilla Bucht på mail: mailto:camilla.bucht@mindoktor.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Employment
Full-time
Manager
Camilla Bucht
Apply